banner 01

Noord Brabant

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn inmiddels achter de rug. Met de volgende brief bedankt het bestuur van 50PLUS Noord-Brabant iedereen voor de inzet.


Geachte 50PLUS Noord-Brabant leden,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de verkiezingen achter de rug zijn. Met z’n allen hebben we de
afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in onze campagne voor de Provinciale
Staten en de Waterschappen. Als ‘uitgedund’ bestuur (drie bestuursleden namen om
verschillende redenen afscheid) hebben we alles op alles gezet om de campagne goed,
professioneel en adequaat uit te rollen. Wat ons, het bestuur, betreft en kijkende naar de
uitslagen is dat goed gelukt. (In de beide bijlagen geven wij u een beeld van de campagne
activiteiten en de uitslagen)

Dit alles was zonder uw aller medewerking niet mogelijk geweest. Zonder uitputtend te zijn
noemen wij de posterplakkers, coördinatoren, flyeraars, standbouwers, mensen op de
stands, supporters bij debatten en natuurlijk ook niet te vergeten de plaatselijke teams en
alle mensen die op ons gestemd hebben. Jullie hebben ons geweldig ondersteund.

Wij willen iedereen dan ook van harte bedanken, zonder jullie ondersteuning en inzet was
het niet gelukt om een dergelijke uitgebreide en spectaculaire campagne uit te rollen.
Wij zijn trots op alle 50PLUS Noord-Brabant leden en vertrouwen erop dat we ook in de
toekomst een beroep op jullie kunnen doen.

Hartelijk bedankt en met vriendelijke groet,

Chris Spooren Voorzitter
Dick Schouw  Secretaris
Rinus van Weert Lid
Hans Krosse     Penningmeester

P.s.
U zult binnenkort een uitnodiging krijgen voor onze provinciale ledenvergadering. Waarbij wij als bestuur nieuwe bestuursleden zoeken die kundig zijn, tijd beschikbaar hebben en in ons team kunnen/willen werken en het versterken. Laat het ons even weten.

 


Bijlage 1

Onze campagne heeft bestaan uit enkele traditionele acties én we hebben enkele, tot voor kort voor ons, zowel organisatorisch als financieel, onmogelijke en verrassende campagne activiteiten ontplooid. 

 • Onze campagne werd geopend met de EXPO in Veldhoven (leden van zowel de Tweede Kamer als het Hoofdbestuur waren hier aanwezig)
      o Aantal bezoekers: ongeveer 30.000 bezoekers
 • Posters: 93% van Brabant is voorzien van 50PLUS posters (ruim 2000 posters zijn geplakt)
 • KIK-boekjes; 6500 boekjes zijn verspreid
 • 50PLUS krant Brabant; 80.000 kranten zijn verspreid
 • Diverse flyer acties
 • Een groot aantal debatten gevoerd
 • Advertenties:
      o Blad kleine kernen (Regionaal)
      o Mooi Son en Breugel (Lokaal)
      o de Loop (Lokaal Helmond)
      o Visblad (Landelijk)
      o Enz.
 • Diverse youtube-filmpje (O.a. Alle lijsttrekkers individueel)
 • Start-dag campagne Waterschap De Dommel
 • Start-dag campagne Waterschap De Dommel Start-dag campagne Waterschap Aa en Maas
 • Waterschapsdag Breda (Nieuwveer)
 • Rondrit Brabantse steden, met activiteiten in Helmond, Eindhoven, Tilburg en Den Bosch
 • Bezoek van Tweede Kamerleden tijdens diverse activiteiten

En als klap op de vuurpijl onze speciale acties:

 • Na lang lobbyén is het ons gelukt een advertentie in het maandblad van de KBO te krijgen. Oplage ongeveer 120.000.
 • Daarnaast zijn we er in geslaagd financiën vrij te maken om op 19 maart een promotiefilmpje meermaals te laten uitzenden bij Omroep Brabant.

 


Bijlage 2

Nu kort na 20 maart is de uitslag van de verkiezingen duidelijk geworden en kunnen we spreken van een mooi succes. Ondanks de politieke aardverschuiving en concurrentie hielden wij als 50PLUS stand, sterker nog, we hebben zelfs in het Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel lichte winst behaald. (Zie tabel)

 verkiezingsresultaat

 

 


Hier vindt u de informatie over de verkiezingen op 20 maart 2019 van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, de Dommel en Brabantse Delta.

 Tijdlijn
30-06-2018: Lijsttrekkers gekozen tijdens PALV.
10-11-2018: Kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's vastgesteld door de PALV.
22-11-2018: Debat "Oud worden in Brabant" olv Leo Bisschops tijdens de "Liever thuis" beurs.
15-01-2019: t/m 20-01-2019: 50PLUS Noord-Brabant aanwezig op de SeniorenExpo.
13-02-2019: Debat met jonge boeren rondom agrofood in Provinciehuis; 20:00 - 22:30 uur.
15-02-2019: Politieke avond met Martin van Rooijen; start 19:30 in Hotel West-Ende, Helmond.
18-02-2019: Aftrap Campagne "Brabant Kiest"
19-02-2019: Aanwezig bij Beraad Vlieghinder moet Minder .
19-02-2019: Aftrap campagne van de provincie tijdens "Sleuteldragersborrel"
21-02-2019: On-line lancering Provinciale StemWijzer ProDemos .
21-02-2019: Debat "Publieke Werken" te Breda.
22-02-2019: Jongerendebat "Op Weg naar het Lagerhuis", Provinciehuis, 10:00 - 15:00 uur.
10-03-2019: "Bosch Verkiezingsdebat"; Lokatie: Verkadefabriek, den Bosch; tijd: 15:00 - 16:30 uur.
12-03-2019: Cultuurdebat Tilburg; Lokatie: Lochal; tijd: 18:30 - 21:30 uur.
13-03-2019: KBO-bijeenkomst Sint Anthonis;  Gemeenschapshuis Ledaecker; 50PLUS stelt zich voor; tijd: 13:00 uur
13-03-2019: Economisch verkiezingsdebat / Ondernemersdebat VNO/NCW; Provinciehuis; 16:00 - 19:00 uur.
13-03-2019: Ondernemers Debat; Loaktie: Chasse Theater, Breda; tijd: 19:30 uur.
14-03-2019: Klimaat en waterdeeltjes Eindhoven; Pastoor Peterssraat 180.
14-03-2019: Shell debat energie; Lokatie: de Stad Klundert, Klundert; tijd: 18:00 uur.

16-03-2019: Toertocht 50PLUSBrabant langs verschillende Brabantse activiteiten. Klik hier voor het laatste programma.

16-03-2019: Open dag provinciehuis en Slotdebat Omroep Brabant. Provinciehuis; tijd: 13:00 - 20:00 uur; slotdebat v.a. 16:00 uur.
20-03-2019: Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen; Uitslagenavond in het provinciehuis v.a. 21:00 uur

Inmiddels is een promotiefilmpje gemaakt met Jan Frans Brouwers in de hoofdrol:

video Jan Frans 

 

 

Lijsttrekkers 360x240
De lijsttrekkers.

Kandidaten

Kandidatenlijst Provinciale Staten
Kandidatenlijst Waterschap Aa en Maas
Kandidatenlijst Waterschap de Dommel
Kandidatenlijst Waterschap Brabantse Delta

Verkiezingsprogramma's

Raamprogramma Provinciale Staten
Toevoeging raamprogramma met Noord-Brabantse punten
Programma Waterschappen

foto kandidaten 50PLUS PALV 360x270
De kandidaten.
 Jan Frans in debat 20181122
Jan Frans tijdens debat Oud worden in Brabant.