banner 01

Noord Brabant

Aan de Coronacrisis zal ongetwijfeld weer een eind komen. Wanneer dat zal zijn weten we niet. Maar daarna moeten we de draad van het min of meer normale leven weer oppakken. Dat deze crisis veel leed veroorzaakt heeft is een understatement, dat er veel veranderd is in de intermenselijke verhoudingen en dan vooral in positieve zin is iets om vast te houden. Dat er ook een enorme economische schade is geleden is ook een vaststaand feit. Het land zal straks weer opgebouwd moeten worden. Dat daarbij de belangen van de ouderen in dit land op een goede en evenwichtige manier moeten worden behartigd zal ook duidelijk zijn.

We zijn de wijze waarop we de laatste tien jaar door de overheid min of meer voor het lapje zijn gehouden nog niet vergeten. Die belangenbehartiging vergt een sterke en geloofwaardige partij die de ouderen in dit land in de Haagse politiek op een overtuigende wijze kan vertegenwoordigen. En uitgerekend nu moet die sterke ouderenpartij, die in de peilingen voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen nog op een riante tien zetels stond, rollebollend over straat gaan. De ene onthulling na de andere naar buiten brengend. Daar zelfs een aparte website voor  geopend hebbend. Het lachertje van de Nederlandse media. Hoe dom kan je zijn? Niet voor niets willen we daar in Brabant niets mee te maken hebben. Willen we ook geen standpunt innemen wie er gelijk heeft of niet. Dit had nooit mogen gebeuren.

 Een van de laatste wapenfeiten is het uit de partij verwijderen van een van de voornaamste  spelers in al dit onheil.  Of dit terecht is of niet laat ik ook graag aan de deskundigen over maar het is wel weer het zoveelste bewijs van een gebrek aan inzicht in wat werkelijk belangrijk is namelijk het partijbelang. Dit is weer opnieuw olie op het vuur  en ook deze kwestie had binnenskamers opgelost moeten worden. 

Hoe nu verder?

 De geest is uit de fles en die krijg je er niet zo snel weer in. Er zijn veel wonden geslagen en die moeten geheeld worden. Pas bij een volgende fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) zullen zaken ingrijpend kunnen worden veranderd. Een oplossing zou kunnen zijn om het huidige partijbestuur (drie leden!) aan te vullen met een “support team” van wijze mannen cq vrouwen uit de provincie dat de partij leidt naar die Algemene Ledenvergadering. Wij hier in Brabant willen daar graag in positieve zin aan meewerken. 

Of dat gaat lukken? We houden u op de hoogte. 

 Met vriendelijke groet en…. blijf gezond

 Namens het bestuur van 50PLUS Brabant

 Roelof Jan Mulder, voorzitter