banner 01

Noord Brabant

Geïnteresseerden leden en niet leden kunnen altijd aanschuiven tijdens ons 4-wekelijks open steungemeentefractie overleg of hun interesse kenbaar maken via ons mailadres.

De open steungemeentefractie vergaderingen worden gehouden bij “De Postelse Hoeve”, Doctor Deelenlaan 10, 5042 AD Tilburg. We beginnen telkens om 20.00 uur en de data voor het 1e halfjaar 2020 zijn: 3 Maart, 31 Maart, 28 April, 26 Mei en 30 Juni.