banner 01

Noord Brabant

13 mei 2019

Onlangs verscheen een bericht in het Eindhovens Dagblad dat ging over de uitval van één intercity per uur in Deurne. Dit in verband met de ontwikkeling van Eindhoven tot internationaal knooppunt, met als eerste stap een 'Direct snelle verbinding Eindhoven - Düsseldorf'. Uit de Jaarstukken van de provincie volgt dat dit besluit in de loop van 2018 is genomen. En dan is het toch raar dat de consequentie hiervan, te weten één intercity per uur minder in Deurne, nu pas bekend wordt. 

De 50PLUS fractie heeft hierin reden genoeg gezien om over deze gang van zaken vragen te stellen. Natuurlijk gaat het daarbij over de vraag in hoeverre GS op de hoogte was van deze consequentie, en waarom dat dan niet met Deurne is overlegd. Verder maken we ons zorgen over de gevolgen van deze verslechterde treinverbinding voor Deurne. Dit zal leiden tot meer autogebruik, en kan wellicht voor sommige inwoners een extra reden zijn om Duerne maar helemaal te verlaten.

De schriftelijke vragen kunt u hier lezen.


 

10 mei 2019

Een van de eerste acties waarmee de 50PLUS statenfractie zich in samenwerking met andere partijen heeft bezig gehouden is de mogelijkheid tot uitbreiding van de bemensing met extra burgercommissieleden. Met als resultaat dat de 50PLUS fractie er één burgercommissielid bij heeft gekregen. Als nummer 3 op de kandidatenlijst is Chris Spooren de aangewezen kandidaat. Op de foto ziet u hoe Chris samen met andere burgercommissieleden in de statenvergadering van 10 mei de eed aflegt. 

Beediging Chris 400x260


 

25 april 2019

Naar aanleiding van het verontrustende bericht in de media over het grote aantal verkeersdoden in Noord-Brabant heeft de 50PLUS fractie gemeend enige schriftelijke vragen te moeten stellen. Brabant is al enige jaren bezig met een campagne gericht op het terugdringen van verkeersdoden op de Noord-Brabantse wegen. In 2018 kreeg deze campagne het thema "Snelheid" mee. Recent heeft het bureau PON in opdracht van het provinciaal bestuur een onderzoek verricht naar het effect van deze campagne. Het rapport over dat onderzoek verscheen in februari van dit jaar en is hier in te zien.

De vragen gaan over de invoering en effectiviteit van de maatregelen en over de relatie met de campagne en de resulaten ervan. De schiftelijke vragen kunt u hier lezen


 

Nadat op 20 maart 50PLUS in de staten van Noord-Brabant 2 zetels veroverd hadden, zijn de nieuwe statenleden Jan Frans Brouwers en Rinus van Weert op 28 maart officieel geïnstalleerd als leden van de Provinciale Staten. Hieronder zijn op de foto's de momenten vastgelegd waarop beiden de eed afleggen.

 JFB legt eed af

 

Jan Frans Brouwers legt als eerste de eed af ,

 

 

 

 

RvW legt eed af

 

 

 

waarna Rinus van Weert volgt