banner 01

Noord Brabant

 

Het bestuur van 50PLUS Noord-Brabant wenst u en de uwen een Gezond en Gelukkig 2020! 

Voor 2020 is uitbreiding van het aantal gemeenten waar 50PLUS in de gemeenteraad vertegenwoordigd is en voorbereiding op de verkiezingen in 2021 en 2022 zijn de speerpunten van het beleid dat het nieuwe bestuur van 50PLUS Noord-Brabant gaat voeren. 

Dat bestuur bestaat nu uit het ideale aantal gemotiveerde mensen. En die zijn al hard aan het werk om die doelstellingen te realiseren.

 

In een aantal gemeenten zijn op dit moment leden van 50PLUS bezig om een team te formeren om de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 nu al voor te bereiden. 

Dat gebeurt onder begeleiding van twee bestuursleden, dit zijn Humphrey Martherus (coördinator) en Dick Spijker. Het gaat om Nuenen, Gilze en Rijen, Veldhoven, Roosendaal en Bernheze. Ook in Bergen op Zoom zijn initiatieven.

In Noord-Brabant is 50PLUS op dit moment met in totaal 10 gemeenteraadsleden al vertegenwoordigd in vijf steden: Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond. Van de 34 gemeenteraadsleden waarover 50PLUS in Nederland beschikt komen er dus al 10 uit Noord-Brabant. Een mooi resultaat. We zijn ook met twee Statenleden vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en met 6 leden in de besturen van de drie Waterschappen. 

En het is belangrijk dat onze partij zo sterk mogelijk wordt. 

 

Denk alleen maar eens aan het onrecht dat de gepensioneerden in Nederland wordt aangedaan met betrekking tot de pensioenen. De meesten onder ons zijn al tien jaar niet geïndexeerd (je pensioen groeit mee met de loon-en kostenontwikkeling). Dat betekent in de meeste gevallen dat we zo’n 15 % achter lopen op de normale loonontwikkeling van de werkende Nederlanders. Reken maar uit hoeveel dat jaarlijks al scheelt. In de meeste gevallen zo’n 1000 tot 2000 euro per jaar. Zo kachelen we hard achteruit. En dat is helemaal niet nodig. De pensioenfondsen beschikken over een gigantisch vermogen dat ze vanwege de belachelijke regelgeving in Nederland niet mogen gebruiken voor de gepensioneerden. Daar wil 50PLUS een eind aan maken. 

 

Daarom gaan we in de nabije toekomst de straat op. En niet alleen daarom, ook voor meer veiligheid, betere woonvoorzieningen voor ouderen, een goed ouderenbeleid, goed en betaalbaar openbaar vervoer en lest best voor een goed stikstof beleid niet zonder de boeren maar mét hen. 

 

Roelof Jan Mulder

Voorzitter 50PLUS Noord-Brabant