banner 01

Noord Brabant

Roelof Jan MulderMotie koopkracht aangenomen.

Op de digitale Algemene Leden Vergadering van afgelopen zaterdag 12 december zijn de kandidaten voor de Tweede kamer verkiezingen volgend jaar maart gekozen. De selectiecommissie had een kandidatenlijst voorgesteld en de leden konden door middel van amendementen en moties tegenkandidaten stellen.

Met grote meerderheid van stemmen werden de kandidaten zoals voorgesteld door de Selectiecommissie gekozen. Voor Brabant betekent dit dat we vijf (5) kandidaten bij de eerste 20 hebben en tien (10) bij de eerste 40.

Hierna volgen de namen van de kandidaten uit Brabant met de plaats die ze op de lijst innemen.

Een belangrijke gebeurtenis was ook dat de motie die we hadden ingediend om extra aandacht tijdens de verkiezingen, en ook daarna natuurlijk, te besteden aan de koopkracht van ouderen en het opnieuw indexeren van de pensioenen (tekst van de motie staat nog op de site) ondanks het negatieve advies van het HB als enige werd aangenomen. In de toespraak die Liane den Haan, onze lijsttrekker, aan het eind van de vergadering hield, liet zij er geen twijfel over bestaan dat ook zij het hele koopkracht verhaal en de noodzaak van indexatie hoog in het politieke vaandel heeft staan.

De vergadering verliep in een prima sfeer en dat geeft hoop voor de toekomst. We gaan ons nu focussen op de verkiezingen volgend jaar en, ook heel belangrijk, op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het bestuur van 50PLUS Brabant wenst u allen ondanks alles toch fijne kerstdagen en vooral een gezond en succesvol nieuwjaar.

Stay safe!!

Namens het bestuur 50PLUS Brabant,
Roelof Jan Mulder
Voorzitter

Brabantse 50PLUS kandidaten bij de Tweede Kamer verkiezingen 2021

Henk van Tilborg plek 5
Ruud van Acquoij plek 8
Jan Frans Brouwers plek 13
Adriana Hernández plek 18
Hans Bongers plek 20 Hans Vlak plek 24
Theo Hoppenbrouwers plek 29
Frans Mol plek 30
Joep Taks plek 31
Peter van Lier plek 32

Iedereen van harte gefeliciteerd!