banner 01

Noord Brabant

Omdat verschillende bestuursleden wegens ofwel het verstrijken van de zittingstermijn van functies moeten aftreden ofwel vanwege andere redenen afgetreden zijn vinden op deze vergaderingen stemmingen voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats zodat het bestuur van de provinciale afdeling weer op sterkte kan worden gebracht. De vergadering zal ook online beschikbaar zijn.

 

Inloop vanaf: 09:30 uur

Aanvang: 10:00 uur

 

Plaats:

Buurthuis Gageldonk (https://buurthuisgageldonk.nl/)

Gageldonksepad 5

4824 PP Breda

 

Voorlopige agenda (concept)

 1. Opening met vaststelling agenda en arresteren notulen vorige vergadering

 2. Algemene mededelingen

 3. Actuele partij zaken - voorzitter

 4. Behandelen moties

 5. Presentatie jaaroverzicht 

  1. Activiteiten 2020

  2. Financiën 2019

 6. Vooruitblik activiteiten 2021/2022

 7. Update voortgang ontwikkeling nieuwe fracties – H. Martherus / D. Spijker

 8. Mededelingen wijzigingen bestuur

  1. De heer Krosse (Penningmeester) heeft zijn functie neergelegd

  2. De heer Ton Noorhoff heeft zijn functie als algemeen bestuurslid neergeld vanwege gezondheidsredenen

  3. Overige bestuurswijzigingen

   • Henk de Wert heeft de functie van Edmond van Ooijen overgenomen

 9. Benoemen telcommissie (3 pers)

 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden

  1. Huidige samenstelling bestuur 

  2. Aanmeldingen/voorstel voor bestuursfunctie

  3. Voorstellen kandidaten secretarisfunctie

  4. Stemming verkiezing secretaris en bekendmaken uitslag

  5. Voorstellen kandidaten penningmeesterfunctie

  6. Stemming verkiezing penningmeester en bekendmaken uitslag

  7. Benoeming secretaris en penningmeester

  8. Voorstellen kandidaten algemene bestuursfunctie(s)

  9. Stemming algemene bestuursfunctie(s) en bekendmaken uitslag

  10. Benoeming secretaris, penningmeester en nieuwe algemeen bestuurders

 11.  Politieke ontwikkelingen in Brabant

 • Impressie verzorgd door Jan-Frans Brouwers

 1. Wat verder ter tafel komt

 2. Rondvraag

 3. Sluiting (uiterlijk 13:00 uur)

 

Gelegenheid tot napraten en het gezamenlijk nuttigen van een broodje en

koffie/thee. In verband met de reserveringen voor de catering verzoekt het bestuur om uiterlijk voor 29 oktober 2020 aan de secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te geven wie wij mogen verwelkomen.


De vacatures voor bestuursleden zijn op de website in augustus opengesteld en wij verzoeken gegadigden om zich tijdig kandidaat te stellen via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.