banner 01

Noord Brabant

Geachte leden van 50PLUS Brabant

Op 8 mei houdt de 50PLUSpartij haar landelijke Algemene Ledenvergadering. Deze keer opnieuw digitaal. U kunt zich daarvoor nog tot 5 mei 09.59 uur inschrijven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam, adres en lidnummer. Uw bestuur raadt u ten stelligste aan om deel te nemen aan de vergadering.

Zoals u wellicht al uit de media of via de landelijke website vernomen hebt is er een amendement (nr. 1) ingediend om het huidige bestuur te laten aftreden en een nieuw interim-bestuur op de ALV te kiezen. Het amendement heeft voor veel commotie binnen de vereniging gezorgd. Voor uw informatie zij gesteld dat een en ander volledig buiten het officiële afdelingsbestuur van Brabant om is gegaan.
Het bestuur is van mening dat de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur (agendapunt 8) langs democratische weg dient te geschieden. Uw bestuur vindt ook dat indien de initiatiefgroep voor het interim-bestuur het niet met de voordracht van het huidige HB eens was er voldoende mogelijkheden waren om langs democratische weg tegenkandidaten te stellen en de uiteindelijke keuze aan de ALV te laten. De huidige commotie die zich nu ook al in de media afspeelt was dan niet nodig geweest.

De door de initiatiefgroep voorgestelde kandidaten zijn ook bijna allemaal politici. Gezien het feit dat idealiter politiek en bestuur strikt gescheiden dienen te zijn is dat voor het bestuur eveneens een reden om dit initiatief niet te omarmen. Het bestuur betreurt de gang van zaken zeer en hoopt in de toekomst met betrokkenen toch op een goede en constructieve manier te kunnen blijven samenwerken. Zoals dat ook de afgelopen jaren steeds het geval is geweest.

Het HB heeft overigens besloten om o.a. om statutaire redenen en criteria vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement het betrokken amendement niet in stemming te brengen. Omdat deze kwestie zo gevoelig ligt wil uw bestuur dit keer geen stemadvies afgeven. De keuze voor een nieuw HB wordt geheel aan uzelf overgelaten (de Brabantse kandidaten worden aan het slot van deze brief apart vermeld). Wel is het advies dat er een nieuw fris capabel en gemotiveerd HB moet komen, dat met nieuw elan de partij voor de toekomst op de rails kan zetten. Daarbij moet dan eindelijk ook maar eens met de aanbevelingen van de Commissie Partijvernieuwing aan de slag gegaan worden.
Kijk voor meer informatie op www.50pluspartij.nl
Er bestaat een mogelijkheid om vragen in te dienen aan het HB. Dat kan tot 5 mei 09.59 uur, schriftelijk indienen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U veel wijsheid en succes toe wensend

Met collegiale groet,
Namens het bestuur van 50PLUS Brabant
Roelof Jan Mulder, voorzitter

Kandidaten uit Brabant voor het nieuwe Hoofdbestuur zijn:
Joop van Orsouw (Oss), kandidaat voor voorzitter
Gerard van Hooft (Tilburg), kandidaat voor algemeen bestuur

Met de volgende kandidaten heeft het bestuur Brabant ook positieve ervaringen:
Robert Gielisse, kandidaat secretaris
Henk van Elst, kandidaat penningmeester