banner 01

Noord Brabant

Op zaterdag 19 juni 2021 houdt de afdeling Brabant van 50PLUS haar ledenvergadering.

Belangrijkste agendapunt is de verkiezing van een nieuwe afdelingsvoorzitter en het aanstellen van de selectiecommissie die actief zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.

U vindt HIER een profiel voor Algemene Bestuursleden en HIER een aanvullend profiel voor de nieuwe voorzitter. 

De voorlopige (concept)agenda is als volgt:

  • Opening (10:00 uur)
  • mededelingen o.a. over wijzigingen bestuur
  • terugblik 2020
  • financieel verslag 2020
  • verkiezing voorzitter i.v.m. aftreden Roelof Jan Mulder (zie vacature)
  • aanstellen selectiecommissie voor de GR2022
  • vooruitblik en ontwikkelingen
  • sluiting (ca: 13:00 uur)

De locatie wordt nog nader bekend gemaakt. Als het mogelijk is tegen die tijd willen we bij voorkeur een fysieke vergadering beleggen. Namens bestuur afd. 50PLUS Brabant, Dick Schouw Secretaris