banner 01

Noord Brabant

Vandaag is het de “Dag van de doktersassistente”. En volgende week maandag Internationale Vrouwendag. Bij die dagen wil ik even stil staan. Midden in de verkiezingscampagne ook even de tijd nemen voor onze sociale betrokkenheid. Want die is er zeker en van een ouderen partij mag je ook niet anders verwachten.

Zo heb ik op social media aandacht gevraagd voor het mooie en soms moeilijke werk van de doktersassistente. Moeilijk omdat zij het voorstation zijn van de dokter en vaak de klachten op moeten vangen van patiënten die van mening zijn niet goed of niet zorgvuldig door de dokter te zijn behandeld. Om de regelmatig voorkomende agressieve bejegening maar even buiten beschouwing te laten. Het is ook niet altijd gemakkelijk om in deze tijd huisarts te zijn. Zeker niet in Coronatijd. De artsen worden met allerlei vragen geconfronteerd waar ze zelf ook geen antwoord op weten.

Al was het bijvoorbeeld alleen maar de vraag: “ik ben 65 jaar dokter en ik ben hartpatiënt. Wanneer kom ik in aanmerking voor vaccinatie?” Dat weet die dokter dus niet omdat een en ander om het zachtjes te zeggen niet bepaald optimaal geregeld is. Maar de doktersassistente krijgt het ongenoegen over zich heen. We hebben geklapt voor alle zorgmedewerkers na de eerste Coronagolf.

We moeten nou ook maar eens klappen voor al die doktersassistentes die elke dag weer hun mooie en soms ondankbare werk doen.

Roelof Jan Mulder,
voorzitter 50PLUS Brabant