banner 01

Noord Brabant

Zaterdag 31 oktober heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de provincie plaatsgevonden. Vanwege Corona in een geheel andere setting dan we gewend zijn. Zo was er in Breda een fysieke vergadering , maar was er ook de mogelijkheid om digitaal aan de vergadering deel te nemen. Het ging hier om een experiment. Hoewel de vergadering in harmonie werd afgesloten moet ik bekennen dat niet alles ging zoals het gepland was. Zo konden deelnemers die met een ipad hadden ingelogd tot hun teleurstelling niet mee doen aan de stemmingen. Gelukkig waren de stemuitslagen doorslaggevend. Dit probleem zal bij een volgende vergadering worden opgelost overigens.

Het ging om het kiezen van kandidaten voor het penningmeesterschap, de secretaris functie en een algemene bestuursfunctie. Omdat Hans Krosse zijn penningmeesterschap had neergelegd moest er een nieuwe penningmeester worden gekozen. Het werd Jan Hendriks uit Helmond. Ton Noorhoff had kort geleden te kennen gegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn bestuurslidmaatschap wilde opgeven. Hij wordt opgevolgd door Frans Mol, fractie voorzitter gemeenteraadsfractie 50PLUS in Helmond. Dick schouw was herkiesbaar als secretaris en werd herkozen als secretaris van het bestuur. Zo is het bestuur weer op volle sterkte. Ik ben blij dat we weer een voltallig bestuur hebben met 7 gemotiveerde en capabele bestuursleden.

Digitale kennismakingsavond met teams in oprichting gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woensdagavond 4 november was er een digitale kennismakingsavond georganiseerd voor de vertegenwoordigers van de teams in oprichting die de verkiezingen voor de gemeenteraden in 2022 in die gemeenten waar 50PLUS nog geen vertegenwoordigers in de gemeenteraden heeft, vorm moeten gaan geven en moeten begeleiden.

Het gaat dan om de gemeenten Roosendaal, Bernheze, Veldhoven, Nuenen, Oosterhout, Gilze en Rijen, Cuijk, Steenbergen en Heusden. Elke teamleider binnen de betrokken gemeenten kreeg de mogelijkheid om in een korte inleiding aan te geven uit hoeveel leden zijn of haar team bestond, wat de verwachtingen m.b.t. het aantal te behalen zetels zijn etc.

Zo leerden we elkaar een beetje kennen en kregen we ook een beeld van elkaars activiteiten en hoe ver we daar al in zijn gekomen. Een belangrijke opmerking was het advies aan het HB i.c. de zopas opgerichte campagnecommissie om i.v.m. de Tweede Kamerverkiezingen zo snel mogelijk al promotieartikelen in de vorm van bijvoorbeeld raamposters etc. Te laten maken. We moeten zichtbaar worden, zeker in deze Coronatijd waar flyeracties, Politieke Café's etc. op dit moment niet mogelijk zijn.

Het was een uitermate nuttige avond. Met dank aan de organisator, ons bestuurslid Humphrey Martherus, coördinator gemeenteraadsverkiezingen gemeenten in oprichting Brabant.

Roelof Jan Mulder, Voorzitter