banner 01

Noord Brabant

HB Gerards van Hooft 1Gerard van Hooft , sinds kort gekozen in het Hoofdbestuur van 50PLUS, is gisteren in het Hoofdbestuur benoemd tot Vice voorzitter. Daarmee heeft Brabant een vertegenwoordiger in het DB van het Hoofdbestuur. We zijn daar zeer blij mee en feliciteren Gerard van harte met zijn benoeming.

We willen u ook even bijpraten over enkele andere zaken. Zaterdag 15 augustus heeft een groot deel van het Brabantse kader (Gemeenteraadsleden, Statenleden en bestuursleden van de Waterschappen) fysiek vergaderd in Den Bosch. Het was een zeer positieve bijeenkomst. De voorzitter deed verslag van de meest recente ontwikkelingen in de Adviesraad ( het landelijke voorzittersoverleg). O.a. is daar het tijdspad aan de orde gekomen naar de Tweede Kamerverkiezingen.

De voorzitters wilden de verkiezing van de voorzitter van de Selectiecommissie en de Programma commissie naar voren halen maar Jan Nagel legde uit dat dit onmogelijk was omdat de lijsttrekker, vacature door het vertrek van Henk Krol, eerst gekozen moest worden omdat hij/zij bij de procedures rond de selectiecommissie en de programmacommissie betrokken moest zijn. In verband met die verkiezing had Jan Nagel al het een en ander op publicitair gebied geregeld.

Zo zou de bekendmaking van de voordracht van het Hoofdbestuur voor een nieuwe lijsttrekker hoogstwaarschijnlijk live op de televisie te volgen zijn in een nieuwsprogramma van de NPO. Is ook gebeurd overigens. Ten aanzien van de verkiezing van de lijsttrekker werd door het kader een statement aangenomen waarin stond dat de nieuwe lijsttrekker bij voorkeur een (geschikte) kandidaat uit de eigen gelederen/leden zou moeten zijn.

Dat is helaas niet gebeurd maar met Liane den Haan hebben we wel een ervaren bestuurder (powervrouw) binnen gehaald. Haar presentatie tijdens de persconferentie was in ieder geval veelbelovend. Laten we haar een kans geven.

Ook een voorstel vanuit het Kaderoverleg: organiseer op 3 oktober (Algemene Ledenvergadering) een lijsttrekkersdebat. Actueel en een goede gelegenheid voor de kandidaten om zich te presenteren. Wie weet overigens of wij hier in Brabant ook niet iets in die richting gaan organiseren. U hoort daar z.s.m. over.

Tot slot: op 31 oktober organiseert het bestuur de jaarlijkse Provinciale Ledenvergadering. Zet die datum alvast in uw agenda.

Roelof Jan Mulder, voorzitter