banner 01

Noord Brabant

Zaterdag 1 augustus is een belangrijke dag voor de 50PLUS partij. Dan wordt een nieuw Hoofdbestuur digitaal gekozen. Alle leden kunnen aan die verkiezingen deelnemen. Dat gebeurt via een virtuele algemene ledenvergadering. 

Alle leden hebben daarover op 14 juli een brief van het Hoofdbestuur ontvangen met een uitgebreide bijlage waarin onder meer een uitvoerige uitleg is opgenomen hoe men zich moet registreren voor de vergadering en hoe er gestemd kan worden. Het is belangrijk om deze brief en vooral de bijlagen vooraf goed door te nemen. Registreren kan tot woensdag 29 juli 09.00 uur. Maar doe het vooral eerder. 

De ervaring leert dat wanneer je daarmee tot het laatste moment wacht de mogelijkheid bestaat dat de verbinding met de web beheerder niet of te laat tot stand komt. En dat willen we natuurlijk niet. Hoofdpunt van deze vergadering is de verkiezing van een nieuw Hoofdbestuur dat de partij tot aan de Tweede Kamerverkiezingen moet leiden. 

Vanuit Brabant hebben zich zes leden kandidaat gesteld. Dat zijn:

- Joop van Orsouw voor de functie van voorzitter

- Adriana Hernández voor de functie van secretaris 

- Hans Krosse, voor de functie van penningmeester

- Gerard van Hooft, algemeen lid

- Ton Noorhoff, algemeen lid 

- John Voets , algemeen lid.

Het roer moet om

Alle kandidaten hebben de mogelijkheid gekregen om zich op de landelijke website met een CV/Motivatie en eventueel een filmpje te presenteren. 

Het bestuur van 50plus Brabant is van mening dat het roer binnen de partij om moet. Dat kan alleen maar als we een nieuwe start maken met een nieuw fris HB. Een Hoofdbestuur dat geen erfenis van het verleden meedraagt. 

Wij adviseren u dan ook sterk om op 1 augustus op onze Brabantse kandidaten te stemmen en nóg belangrijker laat u zich registreren en ga ook inderdaad stemmen. Alleen zo kunnen we daadwerkelijk iets veranderen binnen onze partij!

Korte info over onze kandidaten

Hierna volgt een korte impressie per kandidaat van zijn of haar ervaring, ambities en voornemens binnen het nieuwe HB.

Mr. J.H.T. van Orsouw, kandidaat voorzitter

HB Joop van Orsouw 1Joop van Orsouw behoort tot de oudste en trouwste leden van 50PLUS. Hij volgde in 2013/2014 de eerste en tot dan toe enige top kadercursus binnen 50PLUS, waarna hij zich met trots Kaderlid mocht noemen. Hij is 63 jaar en heeft een ruime ervaring binnen de politiek. Zo was hij 30 jaar actief in de gemeentepolitiek en is hij sinds 2018 wethouder in Oss. De negatieve publiciteit over onze partij doet hem veel pijn, “ook al hebben we dat aan onszelf te danken”.  Hij prijst zich gelukkig met niemand binnen de partij onenigheid te hebben, “misschien wel omdat ik duidelijk ben, geen verborgen agenda heb en niet op zoek ben naar een baantje, wel hard op inhoud, maar zacht op relatie. Mijn humor relativeert en mijn regel afspraak is afspraak laat weinig ruimte voor misverstanden”.  Hij is ervan overtuigt dat Politiek en Bestuur strikt geschieden moeten worden gehouden. Hij wil een partij die eenheid uit straalt, waarbij het Hoofdbestuur doet wat het moet doen, namelijk zorg dragen voor een goede kieslijst, een aansprekend programma,  een spetterende campagne, scholing van leden en zinvolle ledenvergaderingen.

“Wanneer onze leden kiezen voor nog 6 andere gedreven en oprechte Hoofdbestuursleden, dan gaat het helemaal goed komen, daar ben ik van overtuigd!”

Adriana Hernández, kandidaat secretaris

HB Adriana Hernandez 1Adriana Hernández is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de opbouw van de partij. In de loop der jaren heeft ze als politica en bestuurder veel kennis en ervaring opgebouwd. En, nog belangrijker, ze heeft ook een wijd verbreid netwerk opgebouwd binnen de partij en de 50PLUS achterban, voor haar een waardevol instrument om te weten wat er speelt in het land zowel binnen als buten de partij. Ze ziet met lede ogen aan dat het niet goed gaat met de partij, vooral omdat de partij niet tot een interne opbouw is gekomen. “Enerzijds zijn we als partij aan de politieke kant zeer succesvol geworden, anderzijds zie ik dat onze partij als vereniging is achter gebleven. Daar moeten we veel meer aandacht aan besteden. Onze partij dient van binnen uit cohesie te vertonen daardoor zal ze zich ook krachtiger kunnen manifesteren. In mijn optiek moeten we dus meer werken aan structuur en opbouw van de vereniging. Die taak, die ik in principe ook zie als vallend onder de portefeuille van de secretaris, wil ik graag op mij nemen.”

Adriana Hernández is fractie voorzitter van de 50PLUSpartij in s’Hertogenbosch, lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas, tevens fractievoorzitter 50PLUS. Ze heeft veel bestuurlijke ervaring. Daarnaast is ze o.a. communicatie adviseur, campagne strateeg en betrokken bij de organisatie van partij-evenementen en ledenvergaderingen.

Drs. H.J.Krosse

Zie voor het profiel van Hans Krosse de landelijke website.

 

Gerard van Hooft, kandidaat algemeen bestuurslid

Gerard van Hooft heeft al ervaring in het Hoofdbestuur van 50PLUS.  In 2018 werd hij gekozen als penningmeester in het Dagelijks Bestuur. Hij heeft mee gekeken in de organisatie van de partij en in de financiële keuken. Hij is dan ook meer dan bekend met de te verwachten verantwoordelijkheden, werkzaamheden en bestuurlijke taken van een Hoofdbestuurslid.

HB Gerards van Hooft 1Qua bestuurlijke stijl heeft hij zich gedurende zijn tijd in het HB getoond als een moderator, meningen wel overwogen uitsprekend en altijd onderbouwd. Hij is altijd op zoek naar rust en orde, bemiddelend waar nodig, denkend in oplossingen. Naast diverse vrijwilligersfuncties is hij beroepsmatig nog actief op het gebied van bedrijfsfinancieringen. Daarnaast vervult hij met regelmaat adviserende functies als interim manager zowel voor het bedrijfsleven als voor andere instellingen. Dat betekent dat hij ontwikkelingen op het gebied van communicatie, financiën, belastingen en bijvoorbeeld IT up to date moet houden. Goed te gebruiken voor de partij.

Hij heeft zware en complexe management posities bekleed, hetgeen hem een  stressbestendig , besluitvaardig persoon heeft gemaakt. Omdat de zaak van onze ouderen hem zeer ter harte gaat, hoopt hij met veel plezier mee te kunnen bouwen aan een gezond en solide fundament voor de partij.

Ton Noorhoff, kandidaat algemeen bestuurslid 

Ton Noorhoffs voornaamste drijfveer voor het feit dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor het HB is verwondering. Verwondering over hoe het mogelijk is dat in Nederland ouderen zó slecht worden behandeld; afnemende zorg, afnemende veiligheid, al jaren geen indexatie van de pensioenen terwijl de fondsen bulken van het geld, toenemende belastingdruk etc.

HB Ton Noorhof 1Nog meer verwondering over hoe weinig ouderen het zelf voor ouderen opnemen. Want maar 10% heeft voor 50PLUS gestemd terwijl we met 3 miljoen gepensioneerden een kwart van de stemgerechtigden vormen, goed voor bijna 40 zetels in de Tweede Kamer.

En de meeste verwondering over hoe sommigen binnen de partij zich tegen anderen gedragen, in het openbaar! ”Pas twee jaar lid van 50PLUS en één jaar lid van het provinciebestuur, ben ik niet besmet met het virus van intriges en vereffening van oude rekeningen. Daarom denk ik dat een nieuw bestuur bestaande uit nieuwe leden een eind kan maken aan die bestaande cultuur. Daarom wil ik in dat bestuur streven naar de juiste kandidaten voor de Tweede Kamer en de juiste campagne daarvoor. Voor méér dan vier zetels dan de vorige keer.”

John Voets, kandidaat algemeen bestuurslid

John Voets is fractievoorzitter van zijn eigen partij in Bergen Op Zoom. Echter hij heeft al vorig jaar te kennen gegeven dat hij met zijn hele partij wil overstappen naar 50PLUS. Omdat de procedure bij het Hoofdbestuur,  ook naar de zin van het provinciebestuur, veel te lang duurde, heeft het provinciebestuur hem toestemming gegeven om de procedure in zijn gemeente in gang te zetten om met zijn partij 50PLUS te worden. Dat betekent dat we dan in Brabant gaan beschikken over in totaal 11 zetels in de gemeenteraden.  Voets is een gedreven gemeenteraadslid. De aanpak van werkeloosheid, de omgevingswet, het verhogen van de veiligheid, het doorvoeren van bezuinigingen, het adviseren van organisaties en burgers, het is slechts een greep uit zijn takenpakket. Het vertrouwen terug krijgen van de bevolking in het bestuur is zijn voornaamste ambitie binnen de gemeente. 

HB John Voets 1Hij heeft bewezen de “speerpunten” van het college prima te kunnen vertalen in beleid en dat beleid ook succesvol door te kunnen voeren. Het daadwerkelijk een steentje bij te kunnen dragen aan de leefbaarheid van de gemeenschap vindt hij belangrijk en gaat hem goed af. Het lijkt John een uitdaging om die kwaliteiten verder te ontwikkelen in het Hoofdbestuur van 50PLUS. 

Voets heeft veel bestuurlijke ervaring en beschikt over een groot eigen netwerk. “Ik zou mezelf willen omschrijven als een solide en sociale persoonlijkheid, een harde werker en, niet onbelangrijk , een fijne collega. Met dit voor ogen weet ik zeker dat ik voor de partij en het bestuur een optimale bijdrage kan leveren aan de realisering van de doelstellingen van de partij alsmede aan het creëren van een betrokken team van bestuurders en medewerkers.”

 

Stemadvies provinciale voorzitters negeren.

Inmiddels is er een brief naar leden van 50PLUS uitgegaan waarin de voorzitters van 10 provincies alsmede de Tweede en de Eerste Kamer een stemadvies uitbrengen met betrekking tot de verkiezing van het Dagelijks Bestuur en de algemene bestuursleden van het Hoofdbestuur. 

Met uitzondering van de beide Brabantse kandidaten die op de lijst genoemd worden, Ton Noorhoff en John Voets, ondersteunt Brabant dit stemadvies niet. Het bestuur van 50PLUS Brabant adviseert alle Brabantse leden om massaal op onze Brabantse kandidaten te stemmen. Alleen dán kunnen we het verschil maken.

Namens het bestuur van 50PLUS Brabant, 

Roelof Jan Mulder, voorzitter.