banner 01

Noord Brabant

plv 1Kort verslag digitale PLV op 23 juni jl.

Daar zaten we dan achter onze laptop of webcam, klaar om deel te nemen aan de allereerste digitale ledenvergadering van Brabant. Van heel 50PLUS eigenlijk want Brabant bijt het spits af. Het is acht uur. We gaan beginnen. Vanaf half acht had iedereen de gelegenheid om in te loggen en zijn aanwezigheid op het computerscherm te checken. Je ziet jezelf in beeld en dat is soms wel even schrikken! Om klokslag acht uur opende de voorzitter de vergadering. Het ging hier vooral om een informatieve bijeenkomst waar bijvoorbeeld geen besluiten moesten worden genomen of moest worden gestemd. Dat gebeurt op de najaarsvergadering , waarschijnlijk in oktober. En misschien kunnen we dan wel weer normaal vergaderen. Deze bijeenkomst was georganiseerd om de leden te informeren over de huidige situatie binnen de partij

 

Coronacrisis mede schuldig aan huidige situatie binnen 50PLUS

Hoe is die ontstaan en hoe moeten we nu verder? Voorzitter Mulder gaf kort een overzicht van de ontwikkelingen die tot de huidige crisis binnen de partij hebben geleid. Hij begon met te stellen dat een en ander wel degelijk ook te wijten is aan de Coronacrisis. “Als wij op een normale manier face to face binnen de Adviesraad hadden kunnen vergaderen, dan was dit niet gebeurd daar ben ik van overtuigd,” aldus Mulder. “Dan hadden we op basis van argumenten een goede discussie kunnen voeren, ook met het HB en dan was dit niet zo geëscaleerd. Nu ging de discussie per mail en App en liep steeds verder uit de hand, totdat er ondanks ernstige waarschuwingen van mijn kant, een drempel werd overschreden en in een brief van 31 maart gedreigd werd het vertrouwen in de voorzitter op te zeggen.” Het ging er bij de voorzitters die verantwoordelijk zijn voor die brief (8 van de 12) vooral om dat Dales zich bij geruchte kandidaat had gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen, dat hij hierover duidelijk moest zijn en indien dit zo was, dat hij dan met onmiddellijke ingang het voorzitterschap moest opgeven. Dat er nog helemaal niet voorzien was in een ordentelijke opvolging was blijkbaar niet zo belangrijk

Waar uw voorzitter zo voor gewaarschuwd had werd bewaarheid. Binnen no time lag de hele kwestie op straat en zakten we van tien naar één zetel. Hoe krijg je het voor elkaar!!

1 augustus verkiezing nieuw Hoofdbestuur

Maar we moeten verder. Brabant is nu al bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. En daar wordt hard aan gewerkt. Bovendien moeten we ons voorbereiden op de verkiezingen van een nieuw Hoofdbestuur omdat het huidige bestuur per 1 augustus af treedt. Vanuit Brabant heeft zich een aantal kandidaten voor de verschillende functies binnen het HB gemeld. Het provinciebestuur is van mening dat ieder lid bij de verkiezingen op 1 augustus zelf moet kunnen beslissen op wie hij of zij haar/zijn stem uit brengt, dat is democratie. Het bestuur is ook van mening dat het voor de nabije toekomst en voor de opbouw van de partij van bijzonder belang is dat er een nieuw fris HB komt, waarbij niet wordt terug gegrepen op coryfeeën uit het verleden. De kandidaten uit Brabant voldoen aan die voorwaarden. Wij hopen dan ook dat op 1 augustus heel veel leden uit Brabant zullen gaan stemmen. Alleen op die manier kunnen we het verschil maken. Tijdens de PLV maakte een aantal kandidaten gebruik van de mogelijkheid om in een korte zgn. elevator pitch zich aan de leden voor te stellen en iets over hun motivatie en plannen voor het nieuwe HB te vertellen. De komende maand zal hen via de website, facebook etc. de gelegenheid worden geboden om zich verder te profileren. Onze kandidaten zijn: Joop van Orsouw, kandidaat voorzitter, Adriana Hernández, kandidaat secretaris, Hans Krosse, kandidaat penningmeester, Gerard van Hooft, kandidaat algemeen bestuurslid, John Voets, kandidaat algemeen bestuurslid en Ton Noorhoff, kandidaat algemeen bestuurslid.

Tijdens de PLV gaf bestuurslid Humphrey Martherus, coördinator van de activiteiten in nieuwe gemeentes met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in een mooie presentatie meer informatie over de voortgang van de activiteiten. Opvallend daarbij: het enthousiasme waarmee mensen nog steeds bereid zijn om voor 50PLUS een mooi resultaat te bereiken.

Jan Frans Brouwers praatte ons bij over de activiteiten in de provinciale Staten en Rob de Brouwer, dé pensioenexpert binnen 50PLUS, gaf de laatste informatie over de stand van zaken inzake het pensioenakkoord. Daarover begin juli op deze website meer. Dan ook meer info over de bereikte resultaten binnen de gemeenteraden en waterschappen in Brabant. Al met al kunnen we stellen dat deze eerste proeve van bekwaamheid, mede dankzij de technische ondersteuning van Pierre van Lier, als geslaagd kan worden beschouwd.

Roelof Jan Mulder, Voorzitter