banner 01

Noord Brabant

Roelof Jan MulderOp zaterdag 23 mei j.l. heeft een overleg plaats gevonden met enkele vertegenwoordigers van de Adviesraad (overlegorgaan provinciale voorzitters), de Tweede en de Eerste Kamer en twee HB leden, t.w. de secretaris en de penningmeester.

Het was de eerste keer dat ondergetekende weer eens fysiek met de top van de partij heeft kunnen vergaderen. Gezien mijn gevorderde leeftijd behoor ik tot de risicogroepen en schuif ik dus zo min mogelijk aan bij grotere vergaderingen. Deze keer was heel belangrijk en ook heel nuttig zo bleek.

Duidelijk is voor mij dat indien wij de afgelopen tijd fysiek hadden kunnen vergaderen over enkele zaken het functioneren van het HB betreffende, het nooit zo uit de hand was gelopen als nu. Maar dat is gebeurd en we moeten verder. In het belang van al die mensen die op ons gestemd hebben en al die leden die zich in het verleden hebben ingezet om iets moois van de partij te maken, hebben we tijdens die vergadering de handen ineen geslagen en het vizier weer gericht op de toekomst.

Daarbij is het voor ons allemaal belangrijk, ik heb dat al eens eerder benadrukt, dat we ons realiseren dat het succes van een partij niet bepaald wordt door de wijze waarop de vereniging functioneert of niet functioneert maar door de resultaten die in Den Haag worden geboekt of in de Provinciale Staten of in de Gemeenteraden of Waterschappen.

Daar zitten allemaal hard werkend partijleden die hun uiterste best doen om voor de leden van 50PLUS en voor alle andere vertegenwoordigers van onze doelgroep het beste resultaat te boeken. 50PLUS voor de toekomst heel belangrijk Dat werk wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dáár moeten we de focus dus op leggen. Want wat gaat er gebeuren als deze Coronacrisis is afgewend? Wie gaat de rekening betalen van de steun die vanuit de regering aan het bedrijfsleven is verleend? Zullen dat weer de ouderen zijn? Gaat het weer net zoals bij de verdeling van het “zoet”? Waarbij dat zoet voor het grootste deel aan de ouderen, lees onze kiezers/leden voorbij ging? Zal het bij de verdeling van de lasten weer op dezelfde wijze gebeuren? Ouderen wat meer inleveren dan de rest van Nederland? En wat te denken van de werkgelegenheid voor 50Plussers en de ongetwijfeld stijgende kosten van de zorg. En niet te vergeten de pensioenen. Wat gaat daar mee gebeuren?

De geruchten over forse kortingen zingen nu al rond. In tijden van crisis moeten we allemaal inleveren, dat begrijpen wij best, maar niet de ouderen een beetje meer dan de rest. Het vergt een sterke politieke fractie om dit soort onheil te voorkomen. En die fractie moet op termijn 50PLUS zijn! Eerlijk en transparant Tijdens het genoemde overleg van 23 mei werden de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuw Hoofdbestuur. De voorzitter is afgetreden en ook de rest van het HB zal op 1 augustus aftreden als het nieuwe HB digitaal gekozen gaat worden. Besproken werd de procedure die tot aan de verkiezingen en tijdens die verkiezingen moet worden gevolgd.

Daarbij staat de garantie dat de verkiezingen eerlijk en transparant zullen verlopen voorop. Dat voor de begeleiding van een en ander een notaris is aangezocht stelt ondergetekende wat dat betreft wel enigszins gerust. Inmiddels zijn de kandidaten voor het nieuwe HB bekend gemaakt. Zij krijgen allemaal de kans om zich voor te stellen en hun plannen en ideeën voor het nieuwe HB te ventileren. Op deze website zullen wij ook aandacht gaan besteden aan onze kandidaten. Maar er blijven nog veel vragen onbeantwoord. Wie wordt de nieuwe partijleider bijvoorbeeld en hoe gaan de we de voorzitter en de leden benoemen van de selectiecommissie die straks de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen gaat beoordelen en de lijst op gaat stellen? En dan zijn er nog de wensen van de provincies voor een eigen budget bijvoorbeeld en de mogelijkheid om leden zelf te kunnen benaderen.

We gaan het allemaal zien. Hoofdzaak is dat we met z’n allen volop gaan bouwen aan een succesvolle toekomst voor 50PLUS!

Roelof Jan Mulder,
voorzitter