banner 01

Noord Brabant

Het bestuur van 50PLUS Brabant is in vergadering bijeen geweest over de ontstane situatie na de aankondiging van partijleider Henk Krol dat hij de partij verlaat. Wij betreuren de stap van Henk en staan niet achter zijn besluit om met medeneming van zijn 50PLUS zetel een eigen partij te beginnen. 50PLUS Brabant zal daar dan ook zeker geen deel van uitmaken.

Het bestuur realiseert zich dat er thans een situatie is ontstaan waarin snel naar een oplossing voor de crisis binnen de partij moet worden gezocht. Dat betekent in eerste instantie dat de selectie van een nieuw compleet Hoofdbestuur zo snel mogelijk van start moet gaan. Een en ander zal op een integere en transparante wijze moeten geschieden. De verkiezing van een nieuwe voorzitter en nieuwe leden voor het HB dient door een fysieke ALV, liefst zo snel mogelijk te geschieden. Indien dit door de Coronacrisis niet op korte termijn kan, zal een andere (digitale) ledenraadpleging moeten worden gehouden.

Voor 50PLUS Brabant blijft overeind dat de leden van de partij over een nieuw Hoofdbestuur moeten beslissen. Andere oplossingen zien wij niet als een reële mogelijkheid. Wat het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamer verkiezingen betreft: ook daar gaat de ALV over. Het bestuur hoopt dat de rust binnen de partij zo spoedig mogelijk terugkeert en we weer kunnen gaan werken aan een goed resultaat voor de komende verkiezingen. Alles is nog mogelijk maar dan moeten we dat wel samen doen. Brabant zal daar graag verder aan werken.

Namens het bestuur van 50PLUS Brabant
Roelof Jan Mulder, voorzitter