banner 01

Noord Brabant

Het bestuur van 50PLUS Brabant heeft donderdag besloten akkoord te gaan met het voorstel van onder andere de Eerste en de Tweede Kamerfractie om de leden te laten beslissen over de vraag of partijvoorzitter Dales moet terugtreden of niet. Zoals eerder ook reeds per brief gemeld hebben alleen de leden de bevoegdheid om een dergelijk verstrekkend besluit te nemen. Dat dient naar de mening van het bestuur van Brabant echter te gebeuren in een reguliere Algemene Ledenvergadering waar op een ordentelijke wijze hoor en wederhoor kan worden toegepast en de noodzakelijke informatie kan worden gecommuniceerd. De leden kunnen zich dan zelf een mening vormen en op een onafhankelijke wijze een besluit nemen. Een digitale ledenraadpleging biedt die mogelijkheid niet en is daarom ongeschikt om een dergelijk besluit te sanctioneren.

Het bestuur betreurt de wijze waarop een en ander in de publiciteit is gekomen. Niet alleen op een moment waarop heel Nederland in de ernstigste crisis sinds de tweede wereldoorlog verkeert en mensen (leden van onze partij), veelal ouderen, in angst leven, maar ook op een moment dat de partij het goed doet in de landelijke peilingen. Het moment had niet slechter kunnen worden gekozen. Hoewel ook het bestuur van 50PLUS Brabant  kritisch staat tegenover het optreden van de heer Dales had deze kwestie toch binnenskamers moeten worden opgelost. Natuurlijk houden wij u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.  Namens het bestuur van 50PLUS Brabant Roelof Jan Mulder, voorzitter