banner 01

Noord Brabant

Het succes van een politieke partij wordt vooral bepaald door de resultaten die de politieke vertegenwoordigers boeken in de verschillende overlegorganen waarin zij de partij vertegenwoordigen. Dat zijn landelijk gezien natuurlijk de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, op provinciaal niveau de Provinciale Staten, de Gemeenteraden en de Waterschappen

 In al die organen doet 50PLUS het uitstekend, getuige ook de recente stijging van het aantal Tweede Kamerzetels van 4 naar 10 in de peilingen. Het succes van een politiek partij wordt nadrukkelijk niet afgemeten aan gebeurtenissen binnen de vereniging. Weliswaar is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan binnen de vereniging maar wat daar gebeurt zal het grootste deel van de leden worst zijn. Zij kijken naar wat er in Den Haag voor hen wordt gedaan en in de provincie of de gemeente of binnen het waterschap. Daarom is het ook zo teleurstellend dat er nu weer een vervelende situatie is ontstaan binnen de vereniging, die landelijk natuurlijk  wordt opgepakt om 50PLUS in diskrediet te brengen. 

Lieve leden het is niet de partijvoorzitter die het succes van een vereniging bepaalt, het zijn ook niet de provinciale voorzitters. Maar zij kunnen de partij wel schade toebrengen. Zo kan al het goede werk van uw politieke vertegenwoordigers teniet worden gedaan door ondoordachte en vooral onverantwoordelijke acties van sommigen binnen deze partij. Ik vind het persoonlijk een schande dat in deze crisissituatie, waarin u wel wat anders aan uw hoofd heeft dan machtsspelletjes binnen uw vereniging (partij), een aantal voorzitters en Tweede en Eerste Kamerleden gemeend hebben het vertrouwen in de partijvoorzitter te moeten opzeggen. Ik meld u dit omdat u dit ongetwijfeld in de media reeds voorbij heeft zien/horen komen. Uw voorzitter heeft in het provinciaal voorzittersoverleg alles geprobeerd om deze situatie te voorkomen maar ik was een roepende in de woestijn. Of het opzeggen van vertrouwen terecht is of niet vind ik op dit moment gewoon niet belangrijk. Dit is niet het moment om zoiets te doen.  We kunnen geen ALV uitschrijven om de leden te consulteren, we kunnen ook niet even bij elkaar komen om te trachten een en ander op een normale volwassen manier op te lossen. Nee het moet allemaal per app of mail en binnen no time heb je de situatie die er nu aan de hand is. Ik roep alle leden op de kalmte te bewaren. Brabant is binnen onze partij een hele belangrijke provincie. Het bestuur van uw partij houdt het hoofd koel en zal zich vooralsnog niet in deze discussie mengen.

 We houden u natuurlijk wel op de hoogte en doen intussen gewoon ons werk!

 Met vriendelijke groet en…. blijf gezond. Namens het bestuur van 50PLUS Brabant

 Roelof Jan Mulder, voorzitter