banner 01

Noord Brabant

Er gaan op dit moment nogal wat geruchten over het weren van 80 jarigen op de IC als patiënten voor de beademingsapparatuur in het kader van de Coronacrisis. Niet in de laatste plaats in het leven geroepen door de IC-artsen zelf die wellicht in de nabije toekomst voor moeilijke keuzes  komen te staan. Het is goed om hier nog eens duidelijk te stellen wat de Tweede Kamer op 12 maart j.l. over dit onderwerp besloten heeft. Het gaat dan om een motie van Henk Krol en Maarten Hijink van de SP. Om alle misverstanden te voorkomen volgt hierna de volledige tekst van de motie:

 

Motie nr. 142 

Motie van de leden Krol en Hijink

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat berichten circuleren over het weren van 80 plussers tot de intensive care afdelingen wanneer de druk op de ic’s te groot wordt: overwegende dat de ene 80 jarige niet dezelfde is als de andere en overlevingskansen afhankelijk zijn van constitutie en conditie; verzoekt de regering geen leeftijdsgrenzen te hanteren maar iedere patiënt als individu te behandelen, en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Dat betekent dus geen leeftijdsdiscriminatie op de IC  en gelijke kansen voor iedereen.

Desalniettemin: wees voorzichtig, blijf gezond, werk aan uw conditie en blijf optimistisch!

Roelof jan Mulder, voorzitter 50PLUS Brabant