banner 01

Noord Brabant

Dit weekend bereikte ons het droeve bericht dat een van onze leden in Brabant overleden is aan de gevolgen van het vreselijk Coronavirus. Theo van Kol. Theo was jarenlang gemeenteraadslid in Deurne, actief in de KAB/FNV  afdeling Liessel, lid van de Bondsraad van de FNV en in die hoedanigheid een zeer gewaardeerd collega van ons oud-bestuurslid Edmond van Ooijen. Onze gedachten van troost en sterkte gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Theo was 77 jaar. 

Dit weekend was ook het weekend van ergernis. Van het zich niet aan de waarschuwingen en aanbevelingen houden, van het er toch massaal op uit trekken en van het ondanks alles geen anderhalve meter afstand houden tot elkaar. Alsof we nog steeds niet door hebben wat er eigenlijk aan de hand is. Het virus, dat Theo van Kol getroffen heeft, is geweldig gevaarlijk. Vooral voor onze doelgroep. Daarom doe ik, in uw eigen belang een beroep op ons allen: houdt u zich aan de regels. En niet alleen die anderhalve meter, best belangrijk, maar vermijd ook plekken waar veel mensen komen, doe handschoenen aan om bijvoorbeeld contact met boodschappenkarretjes en deurklinken te voorkomen en wees vooral voorzichtig. Dit virus is een sluipmoordenaar!

 Ondertussen gaat het gewone werk zo goed en zo kwaad als het kan gewoon door. Nee, we vergaderen even niet en activiteiten om bijvoorbeeld flyeracties of politieke café’s te organiseren staan ook even op een laag pitje. Maar achter de schermen blijven we ons voorbereiden op de volgende Tweede Kamerverkiezingen, over minder dan een jaar al, en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

Lieve mensen, wees voorzichtig,  help elkaar zo veel als het kan en blijf optimistisch, dan gaan we deze onzichtbare vijand zeker overwinnen.

Roelof Jan Mulder, voorzitter 50PLUS Brabant.