banner 01

Noord Brabant

De grote senioren beurs in Veldhoven is een doorslaand succes geworden. Dat mag na de zes dagen waarop 50PLUS zich op de beurs presenteerde wel gezegd worden. Er werden veel contacten gelegd. Maar vooral veel bezoekers werden overtuigd om volgend jaar, als er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, op 50PLUS te stemmen. En dat was precies de bedoeling. 50 PLUS Brabant heeft ervoor gekozen om de partij niet alleen in een verkiezingsjaar te profileren maar ook in de jaren daarvoor. Permanente zichtbaarheid, dat is belangrijk.

 

image002De belangstelling voor onze stand was groot. En niet alleen dat maar ook de attitude waarmee bezoekers naar ons toe kwamen was bijna altijd bijzonder positief. Was het in het verleden zo dat men niet altijd gesteld was op contacten met 50PLUS, nu waren de zaken behoorlijk gekanteld. “Het gaat goed met 50PLUS he? Ik heb op jullie gestemd. Jullie zijn al naar negen zetels gestegen in de peilingen, geweldig! Wij gaan volgend jaar op uw partij stemmen hoor”. Zo maar een paar voorbeelden van reacties van bezoekers. Er werden leuke en zinvolle gesprekken gevoerd. Vooral het pensioenprobleem begint mensen hard te raken. Ze merken het nu echt in hun portemonnee. “We worden door onze eigen overheid bedonderd” zei een mevrouw en dat geeft je dan weer de gelegenheid om het standpunt van de partij te verduidelijken en er de nadruk op te leggen hoe belangrijk het is dat we volgend jaar een forse verkiezingswinst boeken.

image003Hier in Brabant natuurlijk ook het stikstof probleem. Met een aantal boeren hierover gesproken. Er was algemeen waardering voor het standpunt van 50PLUS: niet óver de boeren maar mét hen. Verder werd een groot aantal speciaal voor de beurs gedrukte flyers uitgedeeld. Met aan de ene kant het 50PLUS logo en aan de andere kant 10 prioriteiten uit het partijprogramma van 50PLUS in Brabant en drie landelijk (zie de illustratie elders in dit stuk).

Geweldig ook dat zoveel leden bereid zijn geweest om een of twee dagen belangeloos op de stand te staan en enthousiast in de weer te zijn om de partij op een positieve manier over het voetlicht te brengen. Hulde!

image004Daarbij mag de rol van Humphrey Martherus en Theo Hoppenbrouwers, respectievelijk organisator/coördinator en stand manager nog eens extra benadrukt worden. Tot slot: ook het bezoek van Henk Krol, Martin van Rooijen en hoofdbestuurslid Robert Gielisse aan de stand op vrijdag en zondag werd zeer gewaardeerd. Volgend jaar verkiezingsjaar. Dat wordt de nieuwe uitdaging!

Roelof Jan Mulder, Voorzitter 50PLUS Brabant