banner 01

Noord Brabant

Leden van de tweede Kamerfractie van 50PLUS, die tijdens het zomerreces niet of nog niet met vakantie zijn, gebruiken een gedeelte van hun tijd om zich in het veld te oriënteren.

Vandaag bezochten Corrie van Brenk en Petra van Veeren samen met de 50PLUS fractie (Chris Spooren, Mieke en Joop van Bree) van Waterschap De Dommel de RWZI installatie in Hapert. Op een later tijdstip voegde Jan Verhoeven, lid van het dagelijks bestuur van De Dommel zich bij het gezelschap om namens het DB acte de présence te geven.

Na een korte inleiding en een presentatie is het gehele zuiveringsproces in de praktijk bekeken. Door een medewerker van het Waterschap werd een duidelijke uitleg gegeven.

De plant is zodanig gesitueerd dat het gedeelte waar het gezuiverde water (natuurlijk water) terug wordt gegeven aan de natuur door iedereen bezocht kan worden. Het is een openbaar gebied waar de wandelaar kan genieten van het water, de rust en de prachtige Kempische natuur.Werkbezoek RWZI juli2019 2

Wij kunnen dan ook iedereen aanraden een bezoek te brengen aan dit schitterende wandelgebied waar op diverse plaatsen informatieborden zijn geplaatst voorzien van afbeeldingen en uitleg.
Voor de geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om in groepjes, op afspraak, een rondleiding bij te wonen.

 

Werkbezoek RWZI juli2019 1

 

 

 

 

 

 

Foto's Joop van Bree