banner 01

Noord Brabant

De PALV van Noord-Brabant heeft de lijsten voor 2019 vastgesteld.

Op zaterdag 10 november j.l. heeft de Provinciale Algemene Leden Vergadering van Noord-Brabant de lijsten van de Waterschappen en Provinciale Staten en de verkiezingsprogramma's vastgesteld.

Op de foto de gekozen kandidaten en de lijsttrekkers van de Provinciale Staten, Jan Frans Brouwers, van Waterschap Brabantse Delta, Joep Taks, van Waterschap de Dommel, Chris Spooren en van Waterschap AA en Maas, Adriana Hernandez.

Het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten kunt u hier lezen.

Hieronder nog een afzonderlijke foto van de eerder verkozen lijsttrekkers, van links naar rechts: Chris Spooren, Joep Taks, Adriana Hernandez en Jan Frans Brouwers.

Lijsttrekkers 2019