banner 01

Noord Brabant

50PLUS fractie van Waterschap De Dommel bezoekt Delta congres 2018.

Op donderdag 1 november 2018 werd voor de negende keer het Deltacongres gehouden. Dit jaar was het oog gevallen op de IJsselhallen in Zwolle.

Namens de 50PLUS fractie van Waterschap De Dommel waren Mieke en Joop van Bree aanwezig. Ook het 50PLUS Tweede Kamerlid Corrie van Brenk gaf acte de présence. Zij liet zich door de diverse aanwezige waterschapbestuurders en standhouders uitgebreid informeren over de ontwikkelingen en gepresenteerde innovaties.

Het was dit jaar een bijzonder congres. In 2008 werd de basis gelegd voor het Deltaprogramma en nu, 10 jaar daarna, neemt de toen benoemde Deltacommissaris Wim Kuijken afscheid omdat hij met pensioen gaat.

Tijdens dit congres neemt de onlangs door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, benoemde Peter Glas het stokje over. Totdat hij deze benoeming aanvaarde was hij de zeer gewaardeerde Watergraaf van Waterschap “De Dommel”. Hij zal op 1 januari 2019 aantreden als nieuwe Deltacommissaris.

Na de plenaire ochtend zitting hadden de organisatoren diverse parallel sessies voorbereid. De fractie van 50PLUS nam deel aan de zitting over “Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie”. De bodemdaling in het algemeen en de bodemdaling in veengebieden in het bijzonder kregen hierbij speciale aandacht. Ook de knelpunten en stresstesten in stedelijk en landelijk gebied kwamen hierbij aan de orde.

Het deltacongres 2018 in Zwolle was een groot succes en werd door ca. 3000 personen bezocht.