banner 01

Noord Brabant

Hernieuwde uitnodiging voor een Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant op zaterdag 10 november 2018.

Geachte leden van 50PLUS,

Hierbij nodig ik u graag uit voor een Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant te houden op zaterdag 10 november 2018.

Locatie: ’t Houwke, Grote Houw 227, 4817 RE te Breda

Ontvangst: 10.00 uur

Aanvang vergadering: 10.30 uur

Sluiting: 12.30 uur

 Concept agenda
1) Opening
2) Vaststelling definitieve agenda
3) Mededelingen/ingekomen stukken
4) Benoeming telcommissie
5) Vaststelling concept verslag Provinciale Algemene Leden Vergadering 50PLUS Noord-Brabant van 7 oktober 2017
6) Vaststelling conceptverslag Buitengewone Provinciale Leden Vergadering 50PLUS Noord-Brabant van 30 juni 2018 
7) Terugblik 2017/2018
8) Beleidsplan 2018/2019 en Begroting 2019
9) Financiën 2015-2016-2017 
10) Voordracht kandidatenlijst t.b.v. de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta in 2019. 
      a) Bevindingen Selectiecommissie
      b) Kandidaten stellen zich voor per Waterschap . Lijsttrekkers reeds gekozen.
          • Waterschap AA en Maas
          • Waterschap De Dommel
          • Waterschap Brabantse Delta
      c) stemming
      d) Uitslag stemmingen en benoemingen
      e) Vaststellen concept verkiezingsprogramma Waterschappen Noord-Brabant 
11) Voordracht kandidatenlijst t.b.v. de Provinciale Staten Noord-Brabant in 2019
      a) Bevindingen Selectiecommissie
      b) Kandidaten stellen zich voor. Lijsttrekker reeds gekozen
      c) stemming
      d) Uitslag stemming en benoeming
      e) Vaststellen concept verkiezingsprogramma Provinciale Staten Noord-Brabant
12) Voordracht nieuwe voorzitter van het bestuur 50PLUS Noord-Brabant
      a) Bevindingen selectie commissie
      b) Aftreden huidige voorzitter van het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant.
13) Voordracht algemeen lid van het bestuur 50PLUS Noord-Brabant
      a) Bevindingen selectie commissie 
      b) Kandidaat stelt zich voor
      c) stemming
      d) Uitslag stemming
      e) Aftreden zittend algemeen lid van het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant
      f) Benoeming nieuw algemeen lid van het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant
14) Nieuws vanuit de Provinciale Staten en de 3 Waterschappen
15) Rondvraag
16) Sluiting
17) Foto leden PS en WS; en foto nieuwe voorzitter en algemeen lid

Wij hopen dat velen van u de vergadering zullen bijwonen.
Aanmelden kunt u bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Om privacy redenen zijn op deze site geen bijlagen toegevoegd. Deze kunnen eventueel opgevraagd worden bij de secretaris.
Als er nog amendementen zijn, kunnen deze ingediend worden  tot 3 november 2018.
Stemgerechtigd zijn die leden die hun contributie over 2018 2 weken voor aanvang van deze vergadering hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant
Dick Schouw
Secretaris