banner 01

Noord Brabant

Buitengewone Provinciale Ledenvergadering, het resultaat. 

Vandaag, 30 juni 2018, zijn tijdens een buitengewone provinciale ledenvergadering van 50PLUS Noord-Brabant de lijsttrekkers gekozen voor de aanstaande verkiezingen van de provinciale staten en de 3 waterschappen die in Noord-Brabant actief zijn. Ondanks het mooie weer waren toch een vijftigtal gemotiveerde 50PLUSsers naar Tilburg getogen om met elkaar hierover te besluiten.

Allereerst werd het woord gegeven aan de voorzitters van de respectievelijke selectiecommissies om hun advies nader toe te lichten. Het provinciaal bestuur gaf aan in alle gevallen het advies integraal over te nemen. Omdat er uiteindelijk alleen voor de lijsttrekker van de provinciale staten meerdere kandidaten waren, werd hiervoor een schriftelijke stemming gehouden. De uitslag hiervan was dat Jan Frans Brouwers met een ruime meerderheid werd gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van de provinciale staten. Omdat voor de 3 waterschappen er steeds slechts één kandidaat was, werden deze bij acclamatie gekozen verklaard.

De uitslag van deze verkiezingen is daarmee:
– Jan Frans Brouwers: lijsttrekker t.b.v. de Provinciale Staten Noord-Brabant in 2019;
– Adriana Hernandez: lijsttrekker t.b.v. het waterschap Aa en Maas in 2019;
– Chris Spooren: lijsttrekker t.b.v. het waterschap De Dommel in 2019;
– JoepTaks: lijsttrekker t.b.v. het waterschap Brabantse Delta in 2019.

Daarnaast werden in afzonderlijk besluiten de inmiddels gekozen lijsttrekkers door de vergadering gekozen als voorzitter van de respectievelijke selectiecommissies.

Omdat er vacatures zijn gevallen in het provinciaal bestuur en Jan Frans Brouwers heeft aangekondigd om in verband met zijn verkiezing als lijsttrekker als voorzitter van 50PLUS Noord-Brabant te stoppen, is tijdens deze vergadering ook nog Henk van Tilborg gekozen als voorzitter van de selectiecommissie voor nieuwe bestuursleden.

Na 2 uur intensief en in goede sfeer vergaderd te hebben sloot Jan Frans Brouwers tenslotte om 12:30 uur de vergadering en keerde iedereen huiswaarts.