banner 01

Noord Brabant

Op donderdag 31 augustus hield de NBWB haar jaarlijkse dag waarop bestuurders van Waterschappen en hun externe relaties worden uitgenodigd.

Het thema van deze door Waterschap Rivierenland uitstekend georganiseerde dag stond in het teken van “ Energietransitie “.

Het formele gedeelte waarin het thema energietransitie werd behandeld was georganiseerd in het schitterend gerestaureerde Fort Altena in Werkendam. Hier hielden onder andere heemraad Hennie Roorda, wethouder Machiel de Gelder van de gemeente Werkendam en gedeputeerde Anne-Marie Spierings een inleiding.

Voor het informele gedeelte moesten de deelnemers plaatsnemen in een gereedstaande bus. Via een korte excursie door de schitterend aangelegde Noordwaard werd het Biesbosch Museum bereikt waar de deelnemers een indruk konden krijgen hoe hier in vroeger tijden moest worden geleefd en gewerkt.

 

Op de foto de voltallige 50PLUS fractie van Waterschap De Dommel in gesprek met enkele bestuursleden van Waterschap Rivierenland.
Ook met bestuursleden van de drie andere Waterschappen en hun 50PLUS bestuursleden werd uitvoerig van gedachten gewisseld.

Het was voor onze “jonge” fractie een lange, maar zeer leerzame en vruchtbare dag.

 

Foto’s: Jan Opschoor-4-9-2017 JBWM

 

foto biesboschmuseum 3

 

 

foto biesboschmuseum 4 2