banner 01

Noord Brabant

Default Image
24 maart, 2020

Doorgaan maar wel voorzichtig!

in nieuws by Pierre van Lier
Dit weekend bereikte ons het droeve bericht dat een van onze leden in Brabant overleden is aan de gevolgen van het vreselijk Coronavirus. Theo van Kol. Theo was jarenlang gemeenteraadslid in Deurne, actief in de KAB/FNV afdeling Liessel, lid van de Bondsraad van de FNV en in die hoedanigheid een zeer gewaardeerd collega van ons oud-bestuurslid Edmond van Ooijen. Onze gedachten van troost en sterkte gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Theo was 77 jaar. Dit weekend was ook het weekend van ergernis. Van het zich niet aan de waarschuwingen en aanbevelingen houden, van het er toch massaal op uit trekken en van het ondanks alles geen anderhalve meter afstand houden tot elkaar. Alsof we nog steeds niet door hebben wat er eigenlijk aan de hand is. Lees meer
25 februari, 2020

Bij het overlijden van Rinus van Weert

in nieuws by Pierre van Lier
Verdrietig hebben wij kennis genomen van het feit dat zondagavond ons Statenlid Rinus van Weert is overleden. We wisten dat hij ernstig ziek was maar toch komt zijn overlijden nog onverwacht. Rinus was sinds 2019 lid van de Provinciale Staten in Brabant. Daarvoor was hij een aantal jaren lid van het bestuur van 50PLUS in onze provincie. Rinus is van grote waarde geweest voor onze partij in Brabant. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond die er toe hebben geleid dat 50PLUS voor het eerst in de gemeenteraad in Helmond vertegenwoordigd is. Rinus was een toegewijd en kundig bestuurder waar je onder alle omstandigheden op kon rekenen. We verliezen in hem een waardevolle collega. We wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte voor de komende tijd. Namens het bestuur van 50PLUS Brabant Roelof Jan Mulder, voorzitter Lees meer
25 februari, 2020

De tien prioriteiten van 50PLUS Brabant

in nieuws by Pierre van Lier
Door Roelof Jan Mulder, voorzitter 50PLUS Brabant Geen lastenverzwaring maar koopkrachtbehoud: senioren zijn de laatste jaren voortdurend achter gebleven wanneer het gaat om lastenverlichting. Terwijl het hele land er elk jaar volgens het Kabinet een paar procenten op vooruit ging bleven de ouderen achter. Ook in 2020. Voor hen was/is het hooguit een half procent of minder. Kijk de Nibud cijfers er maar op na. Ouderen hebben een partij nodig die in de tweede Kamer voor ze opkomt en al dit soort onrechtvaardigheden weet te voorkomen. Zo’n partij is de 50PLUS partij. Maar dan moet het zetelaantal wel omhoog. We stijgen in de peilingen. Op dit moment al naar 9 zetels. Dat geeft hoop maar het moeten er meer worden. U kunt ons helpen. Door lid te worden of door in ieder geval op ons te stemmen. Dat geldt natuurlijk ook voor het pensioenschandaal. Daarover hierna meer. Lees meer
feb 18, 2020 561

Henk Krol en Gerrit Jan van Otterloo bezoeken Breda

Woensdagavond 12 februari waren 50PLUS Tweede Kamerleden Henk Krol (fractieleider) en Gerrit Jan van Otterloo in Breda om naar mensen te luisteren en te praten over o.a. alle actuele thema’s die ouderen aangaan. Het was een bijeenkomst voor belangstellenden om met Henk Krol en Gerrit Jan van Otterloo in gesprek te gaan. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde zoals pensioen, AOW, ouderenzorg, seniorenhuisvesting, leeftijdsdiscriminatie, klimaat, veiligheid in de wijk en Europa.
jan 30, 2020 568

Uitbreiding 50PLUS gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant

De Provinciale Statenverkiezingen van 2019 zijn voor 50PLUS zeer succesvol geweest in Noord-Brabant. Bovendien zit 50PLUS overduidelijk in de lift en bereikt 50PLUS volgens recente opiniepeilingen maar liefst 9 zetels in de Tweede Kamer als er nu verkiezingen zouden zijn, dat is meer dan een verdubbeling. Met zetels in de Provinciale Staten, Waterschappen en in 5 gemeenten (’s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg) hebben we in Noord-Brabant al veel bereikt. Maar met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wil het provinciaal bestuur van 50PLUS ook dat de partij in meer gemeenteraden in Noord-Brabant vertegenwoordigd is. Daarom vragen wij u om uw interesse kenbaar te maken om onze partij, 50PLUS, aan zetels te helpen. Hiervoor zijn lokale teams in oprichting in Noord-Brabant nodig. Inmiddels zijn we gestart in Roosendaal, Bernheze, Nuenen, Veldhoven, Gilze en Rijen. Ook in Bergen op Zoom zijn er initiatieven. Bent u geïnteresseerd om op enige door u zelf gewenste manier hierin een rol te spelen, dan vragen wij u uw interesse kenbaar te maken door middel van het sturen van een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Humphrey MartherusAlgemeen Bestuurslid 50PLUS Noord-BrabantCoördinator Expansie & Ledenwerving Noord-Brabant
jan 23, 2020 919

Succes voor 50PLUS op de Seniorenexpo in Veldhoven

De grote senioren beurs in Veldhoven is een doorslaand succes geworden. Dat mag na de zes dagen waarop 50PLUS zich op de beurs presenteerde wel gezegd worden. Er werden veel contacten gelegd. Maar vooral veel bezoekers werden overtuigd om volgend jaar, als er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, op 50PLUS te stemmen. En dat was precies de bedoeling. 50 PLUS Brabant heeft ervoor gekozen om de partij niet alleen in een verkiezingsjaar te profileren maar ook in de jaren daarvoor. Permanente zichtbaarheid, dat is belangrijk.
jan 07, 2020 568

Een nieuw bestuur, een nieuw geluid.

Het bestuur van 50PLUS Noord-Brabant wenst u en de uwen een Gezond en Gelukkig 2020! Voor 2020 is uitbreiding van het aantal gemeenten waar 50PLUS in de gemeenteraad vertegenwoordigd is en voorbereiding op de verkiezingen in 2021 en 2022 zijn de speerpunten van het beleid dat het nieuwe bestuur van 50PLUS Noord-Brabant gaat voeren. Dat bestuur bestaat nu uit het ideale aantal gemotiveerde mensen. En die zijn al hard aan het werk om die doelstellingen te realiseren.
dec 13, 2019 569

Het is bijna weer het einde van het jaar 2019

Het is bijna weer het einde van het jaar 2019 en zo vlak voor Kerstmis hebben wij, de fractie 50PLUS van Waterschap De Dommel, de behoefte om terug te kijken naar dit turbulente verkiezingsjaar. De verkiezingen zijn nu alweer een tijdje achter de rug met voor onze fractie een alleszins redelijk resultaat. De coalitievorming heeft er helaas niet toe geleid dat we kunnen spreken van een democratisch bestuur. Dit heeft de 50PLUS fractie er echter niet van weerhouden om aan de slag te gaan om onze punten stevig te manifesteren in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Na een door de coalitievorming rommelige start, waarbij de informateur het “achterkamertjes formeren” niet kon vermijden, zitten we nu met een Dagelijks Bestuur waarvan 50% van de plaatsen worden ingenomen door niet gekozen bestuurders (geborgde zetels). Dat wil zeggen dat de inwoners van ons waterschap slechts zeer beperkt zijn vertegenwoordigd. 50PLUS heeft hier krachtig tegen geageerd en opgeroepen tot een stevige oppositie om te voorkomen dat alle besluiten in het nadeel uit gaan vallen van de inwoners ( ingezetenen ).
nov 01, 2019 333

Nu al actief voorbereiden op verkiezingen

Statenlid Jan Frans Brouwers vertelt over zijn ervaringen met het boerenprotest Nu al actief voorbereiden op verkiezingen. Dat was de boodschap op de Provinciale Algemene Ledenvergadering zaterdag 26 oktober j.l. En dan gaat het over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het nieuwe bestuur van 50plus Brabant ontvouwde op de ALV hiertoe een aantal plannen. De vergadering begon een beetje ingewikkeld. Om negen uur (inloop) stonden zo’n 15 leden en bestuursleden voor een dichte deur van de poptempel in Den Bosch , de Willem 2 Fabriek. Communicatiefoutje bleek achteraf. Alles echter snel opgelost en zo kon voorzitter Roelof Jan Mulder toch nog op tijd de vergadering openen.
okt 22, 2019 311

Rob de Brouwer over uw pensioen op de ALV 26 oktober in de Willem 2 fabriek Den Bosch.

Ook zo bezorg over uw pensioen? Kom dan naar de Provinciale Ledenvergadering van 50PLUS , 26 oktober in de Willem 2 fabriek (tegenover de Verkadefabriek) in Den Bosch. Daar zal Rob de Brouwer u alles vertellen over de huidige pensioenproblematiek, de voor- en nadelen van het pensioenakkoord en over de schande dat pensioenfondsen alleen maar mogen rekenen met die gemanipuleerde rekenrente als het om de contante waarde van hun toekomstige verplichtingen gaat. En dus zal er waarschijnlijk gekort moeten worden, terwijl ze nog nooit over zo’n groot kapitaal hebben beschikt. Voorafgaand op zijn lezing zal het nieuwe bestuur op de jaarvergadering u een inzicht geven in de activiteiten die voor dit jaar en komend jaar georganiseerd gaan worden. Ook met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen die in de eerste helft van 2019 worden gehouden. U bent van harte welkom. Meld u zich van te voren per email even aan bij de secretaris van de afdeling Brabant de heer Dick Schouw, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Zie ook de uitnodigingsbrief die we op 11 oktober aan alle leden in Brabant hebben gemaild.
juli 31, 2019 458

Werkbezoek 2e kamerleden aan de RWZI in Hapert

Leden van de tweede Kamerfractie van 50PLUS, die tijdens het zomerreces niet of nog niet met vakantie zijn, gebruiken een gedeelte van hun tijd om zich in het veld te oriënteren. Vandaag bezochten Corrie van Brenk en Petra van Veeren samen met de 50PLUS fractie (Chris Spooren, Mieke en Joop van Bree) van Waterschap De Dommel de RWZI installatie in Hapert. Op een later tijdstip voegde Jan Verhoeven, lid van het dagelijks bestuur van De Dommel zich bij het gezelschap om namens het DB acte de présence te geven.
juni 26, 2019 784

Nieuw Bestuur 50PLUS Noord-Brabant

Tijdens de PLV van 22 juni 2019 hebben de aanwezige leden een nieuw bestuur voor de 50PLUS afdeling van Noord-Brabant gekozen. Dit was nodig omdat Chris Spooren als voorzitter a.i. en Rinus van Weert zoals bekend een politieke functie hebben aanvaard en om die reden geen deel meer kunnen uitmaken van het provinciaal bestuur. Daarnaast was het bestuur met slechts 4 personen al sterk onderbezet.
apr 21, 2019 712

Uitnodiging PLV 22 juni 2019

Provinciale ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant Bij deze nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de ledenvergadering 50PLUS Noord Brabant op 22 juni 2019.De uitnodiging en agenda vindt u HIER. Inloop vanaf: 09:00 uurAanvang: 10:00 uurPlaats: Gasterij Gagelbosch, Gagelboschplein 200 5654 KS Eindhoven