banner 01

Noord Brabant

18 februari, 2020

Henk Krol en Gerrit Jan van Otterloo bezoeken Breda

in nieuws by Pierre van Lier
Woensdagavond 12 februari waren 50PLUS Tweede Kamerleden Henk Krol (fractieleider) en Gerrit Jan van Otterloo in Breda om naar mensen te luisteren en te praten over o.a. alle actuele thema’s die ouderen aangaan. Het was een bijeenkomst voor belangstellenden om met Henk Krol en Gerrit Jan van Otterloo in gesprek te gaan. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde zoals pensioen, AOW, ouderenzorg, seniorenhuisvesting, leeftijdsdiscriminatie, klimaat, veiligheid in de wijk en Europa. Lees meer
30 januari, 2020

Uitbreiding 50PLUS gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant

in nieuws by Pierre van Lier
De Provinciale Statenverkiezingen van 2019 zijn voor 50PLUS zeer succesvol geweest in Noord-Brabant. Bovendien zit 50PLUS overduidelijk in de lift en bereikt 50PLUS volgens recente opiniepeilingen maar liefst 9 zetels in de Tweede Kamer als er nu verkiezingen zouden zijn, dat is meer dan een verdubbeling. Met zetels in de Provinciale Staten, Waterschappen en in 5 gemeenten (’s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg) hebben we in Noord-Brabant al veel bereikt. Maar met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wil het provinciaal bestuur van 50PLUS ook dat de partij in meer gemeenteraden in Noord-Brabant vertegenwoordigd is. Daarom vragen wij u om uw interesse kenbaar te maken om onze partij, 50PLUS, aan zetels te helpen. Hiervoor zijn lokale teams in oprichting in Noord-Brabant nodig. Inmiddels zijn we gestart in Roosendaal, Bernheze, Nuenen, Veldhoven, Gilze en Rijen. Ook in Bergen op Zoom zijn er initiatieven. Bent u geïnteresseerd om op enige door u zelf gewenste manier hierin een rol te spelen, dan vragen wij u uw interesse kenbaar te maken door middel van het sturen van een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Humphrey MartherusAlgemeen Bestuurslid 50PLUS Noord-BrabantCoördinator Expansie & Ledenwerving Noord-Brabant Lees meer
23 januari, 2020

Succes voor 50PLUS op de Seniorenexpo in Veldhoven

in nieuws by Pierre van Lier
De grote senioren beurs in Veldhoven is een doorslaand succes geworden. Dat mag na de zes dagen waarop 50PLUS zich op de beurs presenteerde wel gezegd worden. Er werden veel contacten gelegd. Maar vooral veel bezoekers werden overtuigd om volgend jaar, als er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, op 50PLUS te stemmen. En dat was precies de bedoeling. 50 PLUS Brabant heeft ervoor gekozen om de partij niet alleen in een verkiezingsjaar te profileren maar ook in de jaren daarvoor. Permanente zichtbaarheid, dat is belangrijk. Lees meer
jan 07, 2020 297

Een nieuw bestuur, een nieuw geluid.

Het bestuur van 50PLUS Noord-Brabant wenst u en de uwen een Gezond en Gelukkig 2020! Voor 2020 is uitbreiding van het aantal gemeenten waar 50PLUS in de gemeenteraad vertegenwoordigd is en voorbereiding op de verkiezingen in 2021 en 2022 zijn de speerpunten van het beleid dat het nieuwe bestuur van 50PLUS Noord-Brabant gaat voeren. Dat bestuur bestaat nu uit het ideale aantal gemotiveerde mensen. En die zijn al hard aan het werk om die doelstellingen te realiseren.
dec 13, 2019 330

Het is bijna weer het einde van het jaar 2019

Het is bijna weer het einde van het jaar 2019 en zo vlak voor Kerstmis hebben wij, de fractie 50PLUS van Waterschap De Dommel, de behoefte om terug te kijken naar dit turbulente verkiezingsjaar. De verkiezingen zijn nu alweer een tijdje achter de rug met voor onze fractie een alleszins redelijk resultaat. De coalitievorming heeft er helaas niet toe geleid dat we kunnen spreken van een democratisch bestuur. Dit heeft de 50PLUS fractie er echter niet van weerhouden om aan de slag te gaan om onze punten stevig te manifesteren in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Na een door de coalitievorming rommelige start, waarbij de informateur het “achterkamertjes formeren” niet kon vermijden, zitten we nu met een Dagelijks Bestuur waarvan 50% van de plaatsen worden ingenomen door niet gekozen bestuurders (geborgde zetels). Dat wil zeggen dat de inwoners van ons waterschap slechts zeer beperkt zijn vertegenwoordigd. 50PLUS heeft hier krachtig tegen geageerd en opgeroepen tot een stevige oppositie om te voorkomen dat alle besluiten in het nadeel uit gaan vallen van de inwoners ( ingezetenen ).
nov 01, 2019 263

Nu al actief voorbereiden op verkiezingen

Statenlid Jan Frans Brouwers vertelt over zijn ervaringen met het boerenprotest Nu al actief voorbereiden op verkiezingen. Dat was de boodschap op de Provinciale Algemene Ledenvergadering zaterdag 26 oktober j.l. En dan gaat het over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het nieuwe bestuur van 50plus Brabant ontvouwde op de ALV hiertoe een aantal plannen. De vergadering begon een beetje ingewikkeld. Om negen uur (inloop) stonden zo’n 15 leden en bestuursleden voor een dichte deur van de poptempel in Den Bosch , de Willem 2 Fabriek. Communicatiefoutje bleek achteraf. Alles echter snel opgelost en zo kon voorzitter Roelof Jan Mulder toch nog op tijd de vergadering openen.
okt 22, 2019 244

Rob de Brouwer over uw pensioen op de ALV 26 oktober in de Willem 2 fabriek Den Bosch.

Ook zo bezorg over uw pensioen? Kom dan naar de Provinciale Ledenvergadering van 50PLUS , 26 oktober in de Willem 2 fabriek (tegenover de Verkadefabriek) in Den Bosch. Daar zal Rob de Brouwer u alles vertellen over de huidige pensioenproblematiek, de voor- en nadelen van het pensioenakkoord en over de schande dat pensioenfondsen alleen maar mogen rekenen met die gemanipuleerde rekenrente als het om de contante waarde van hun toekomstige verplichtingen gaat. En dus zal er waarschijnlijk gekort moeten worden, terwijl ze nog nooit over zo’n groot kapitaal hebben beschikt. Voorafgaand op zijn lezing zal het nieuwe bestuur op de jaarvergadering u een inzicht geven in de activiteiten die voor dit jaar en komend jaar georganiseerd gaan worden. Ook met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen die in de eerste helft van 2019 worden gehouden. U bent van harte welkom. Meld u zich van te voren per email even aan bij de secretaris van de afdeling Brabant de heer Dick Schouw, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Zie ook de uitnodigingsbrief die we op 11 oktober aan alle leden in Brabant hebben gemaild.
juli 31, 2019 394

Werkbezoek 2e kamerleden aan de RWZI in Hapert

Leden van de tweede Kamerfractie van 50PLUS, die tijdens het zomerreces niet of nog niet met vakantie zijn, gebruiken een gedeelte van hun tijd om zich in het veld te oriënteren. Vandaag bezochten Corrie van Brenk en Petra van Veeren samen met de 50PLUS fractie (Chris Spooren, Mieke en Joop van Bree) van Waterschap De Dommel de RWZI installatie in Hapert. Op een later tijdstip voegde Jan Verhoeven, lid van het dagelijks bestuur van De Dommel zich bij het gezelschap om namens het DB acte de présence te geven.
juni 26, 2019 687

Nieuw Bestuur 50PLUS Noord-Brabant

Tijdens de PLV van 22 juni 2019 hebben de aanwezige leden een nieuw bestuur voor de 50PLUS afdeling van Noord-Brabant gekozen. Dit was nodig omdat Chris Spooren als voorzitter a.i. en Rinus van Weert zoals bekend een politieke functie hebben aanvaard en om die reden geen deel meer kunnen uitmaken van het provinciaal bestuur. Daarnaast was het bestuur met slechts 4 personen al sterk onderbezet.
apr 21, 2019 637

Uitnodiging PLV 22 juni 2019

Provinciale ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant Bij deze nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de ledenvergadering 50PLUS Noord Brabant op 22 juni 2019.De uitnodiging en agenda vindt u HIER. Inloop vanaf: 09:00 uurAanvang: 10:00 uurPlaats: Gasterij Gagelbosch, Gagelboschplein 200 5654 KS Eindhoven
mrt 11, 2019 941

50PLUS verkiezingskrant 2019

Heeft u de 50PLUS verkiezingskrant nog niet in de bus gehad? Lees dan hier de verschillende artikelen over o.a. Martin van Rooijen in zijn strijd voor het behoud van de koopkracht. En de column van Henk Krol. Of over wat onze punten zijn voor de Provinciale Staten, of de drie waterschappen. Kortom, veel om even bij te lezen.
feb 28, 2019 811

Op werkbezoek in Roosendaal

50PLUS Brabant bracht deze week een bezoek aan het ziekenhuis Bravis in Roosendaal, een gefuseerd ziekenhuis met Bergen op Zoom. Aanwezig de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis en van 50PLUS de heren Eric Jan Meijboom, Dick Spijker en lijsttrekker Jan Frans Brouwers. We hebben uitvoerig besproken wat de voor- en nadelen zijn van het bouwen van een nieuw ziekenhuis tussen Bergen op Zoom en Roosendaal in. Bereikbaarheid zeker voor 50PLUSsers stond hoog op onze wensenlijst.
feb 24, 2019 755

WATERSCHAP “DE DOMMEL” TRAPT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE AF

Op 23 februari heeft Waterschap De Dommel de aftrap gegeven voor de campagne van de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Hiervoor waren alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen uitgenodigd om een eerste verkiezingsposter op een verkiezingsbord aan de boorden van De Dommel te komen plakken.