banner 01

Noord Brabant

13 november, 2017

Begrotingsbehandeling Provinciale Staten

in nieuws by rinus
Op vrijdag 10 november hielden provinciale staten zich bezig met de behandeling van de begroting voor 2018. Nadat alle grote partijen op allerlei details waren ingegaan (landbouw, energie, milieu e.d.) was het de beurt aan 50PLUS. Om niet te veel in herhaling te vallen kozen wij voor een ander uitgangspunt: de teksten in de begroting. Deze zijn vaak ingewikkeld en wollig en onze inzet was dit nog eens nadrukkelijk aan de kaak te stellen. Bij de beantwoording beloofden diverse gedeputeerden beterschap. De lange dag (van 9.30 uur tot 01.00 uur) eindigde met het stemmen over 67 moties en 9 amendementen. Een wel erg groot aantal. Uiteindelijk werd de begroting door een overgrote meerderheid goedgekeurd. Hierna volgt de inbreng door de 50PLUS-fractievoorzitter Wim van Overveld. Lees meer
09 november, 2017

50PLUS aanwezig bij het Deltacongres

in nieuws by rinus
Vandaag bezochten tenminste vier 50PLUS bestuurders van een Waterschap het Deltacongres in Leeuwarden.Het programma voor deze dag had als thema “Doorwerken aan een duurzame en veilige delta”. De gastheer was deltacommissaris Wim Kuijken. Lees meer
2017 10 24 iconen provincies noord brabant
28 oktober, 2017

Bijdrage aan bestuursrapportage 2017

in nieuws by rinus
Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de 50PLUS fractie in de PS aan de bestuursrapportage 2017. Voorzitter, Voor ons ligt ter behandeling de bestuursrapportage 2017. Wij beschouwen die altijd als een veredelde najaarsnota of als een eerste concept jaarrekening. Wij zien de bestuursrapportage vooral als een boekhoudkundig stuk. Lees meer
sept 23, 2017 223

Uitnodiging voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant

Uitnodiging voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant te houden op 7 oktober 2017.
sept 05, 2017 209

Bestuurdersdag Noord-Brabantse Waterschapsbond

Op donderdag 31 augustus hield de NBWB haar jaarlijkse dag waarop bestuurders van Waterschappen en hun externe relaties worden uitgenodigd.
aug 04, 2017 243

Taken en profielen afdelingsbestuursleden

Taken en profielen afdelingsbestuursleden 50PLUS Aanvullend op het Huishoudelijk Reglement van 4 juni 2016 Artikel 4
juli 09, 2017 253

Al een aantal jaren is de provincie Noord-Brabant in gesprek met de agrarische sector ....

Al een aantal jaren is de provincie Noord-Brabant in gesprek met de agrarische sector om verbeteringen aan te brengen ten behoeve van het milieu. Uiteindelijk resulteerde dat in een vertrouwensbreuk tussen gedeputeerden en het agrarisch werkveld. Op vrijdag 7 juli kwam het tot een voorlopige climax: Provinciale Staten moesten een besluit nemen over het uitgebreide maatregelenpakket (dat voor veel boeren dramatisch uitpakt).
mei 31, 2017 313

Jaarrekening 2016 Provinciale staten van Brabant

Op 19 mei jl. vond in Provinciale Staten de aanbieding plaats van de jaarrekening 2016. Namens de fractie van 50PLUS heeft fractievoorzitter Wim van Overveld uiteraard de visie van 50PLUS op dit agendapunt gegeven.
apr 27, 2017 341

Perspectiefnota 2017

Tijdens de behandeling van de perspectievennota werden 57 moties ingediend. Daarvan werden er aan het eind van de ‘discussie’ 8 ingetrokken en 7 aangehouden. Uiteindelijk werden er bij de stemming aan het eind 19 afgewezen en 23 aangenomen.Dat mag toch illustreren hoe weinig echt concreet en duidelijk de nota in feite was.Dat er bijna 12 uur over vergaderd moest worden is voor een dergelijke nota te veel eer.
apr 11, 2017 373

Buslijn naar het Catharine Ziekenhuis vanuit de wijk Woensel in Eindhoven opgeheven.

Ouderen willen hun buslijn terug! 50PLUS spant zich in om ervoor te zorgen dat die buslijn weer herstel wordt. Bijgaand een scan van een artikel uit het ED van dinsdag 4 april.
mrt 03, 2017 472

50PLUS VERKIEZINGSTOUR BRABANT

Zondag 12 MAART 2017 https://www.youtube.com/watch?v=jdsF9jmgzVc
feb 10, 2017 467

Beste 50PLUS belangstellenden,

DOE MEE! Het zal u niet ontgaan zijn dat de verkiezingskoorts inmiddels ook in Brabant rondwaart. De Tweede Kamerverkiezingen werpen hun schaduw vooruit en voor 50PLUS zijn deze verkiezingen cruciaal want nu kunnen we echt doorbreken.
nov 14, 2016 488

50PLUS helpt voedselbanken

50PLUS heeft samen met het CDA het initiatief genomen om vanuit Provinciale Staten het distributiecentrum van de voedselbanken Brabant/Zeeland in Tilburg te ondersteunen.