banner 01

Noord Brabant

17 april, 2018

Landelijk Overleg Waterschapsbestuurders 50PLUS

in nieuws by rinus
Landelijk Overleg Waterschapsbestuurders 50PLUS bij WATERNET in Amsterdam. 50PLUS fracties Gelderse Waterschappen prominent aanwezig. Vrijdag 13 april j.l. waren de Waterschapsbestuurders van 50PLUS in de Waterschappen in Nederland bijeen in haar halfjaarlijkse Waterschapsconferentie. Lees meer
23 maart, 2018

Uitslag GR2018 voor Noord-Brabant

in nieuws by rinus
10 zetels voor 50PLUS in Noord-Brabant. 50PLUS heeft in de verschillende gemeenten in Noord-Brabant waar werd meegedaan aan de verkiezingen in totaal maar liefst 10 zetels behaald. In Helmond werden zelfs 3 zetels behaald. De uitslag voor alle steden in Noord-Brabant waar werd meegedaan is: Lees meer
Logo Helmond
30 januari, 2018

Martin van Rooijen komt naar Helmond

in nieuws by rinus
Op vrijdag 16 februari komt Martin van Rooijen naar Helmond. In de Cacaofabriek zal hij praten over de volgende onderwerpen: AOW-leeftijd; De toekomst van ons pensioenstelsel; Het initiatiefwetsvoorstel van 50PLUS voor een bodem van 2% in de rekenrente voor pensioenfondsen; Fiscale regelgeving van de eigen woning (aflosboete); De ouderenwerkloosheid. De avond begint om 19:00 uur en duurt tot uiterlijk 21:30 uur. Lees meer
jan 28, 2018 147

25% stijging van belasting Waterschappen ONACCEPTABEL

50PLUS vindt 25% stijging van belasting Waterschappen voor inwoners (Ingezetenen) ONACCEPTABEL. Een speciale 'commissie aanpassing belastingstelsel waterschappen'(CAB) heeft haar nieuwe plan gepresenteerd. De resultaten zijn schrikbarend en zwaar negatief (25% meer betalen) voor de inwoners. 50PLUS heeft direct laten weten hier absoluut niet mee in te zullen stemmen.
nov 13, 2017 271

Begrotingsbehandeling Provinciale Staten

Op vrijdag 10 november hielden provinciale staten zich bezig met de behandeling van de begroting voor 2018. Nadat alle grote partijen op allerlei details waren ingegaan (landbouw, energie, milieu e.d.) was het de beurt aan 50PLUS. Om niet te veel in herhaling te vallen kozen wij voor een ander uitgangspunt: de teksten in de begroting. Deze zijn vaak ingewikkeld en wollig en onze inzet was dit nog eens nadrukkelijk aan de kaak te stellen. Bij de beantwoording beloofden diverse gedeputeerden beterschap. De lange dag (van 9.30 uur tot 01.00 uur) eindigde met het stemmen over 67 moties en 9 amendementen. Een wel erg groot aantal. Uiteindelijk werd de begroting door een overgrote meerderheid goedgekeurd. Hierna volgt de inbreng door de 50PLUS-fractievoorzitter Wim van Overveld.
nov 09, 2017 249

50PLUS aanwezig bij het Deltacongres

Vandaag bezochten tenminste vier 50PLUS bestuurders van een Waterschap het Deltacongres in Leeuwarden.Het programma voor deze dag had als thema “Doorwerken aan een duurzame en veilige delta”. De gastheer was deltacommissaris Wim Kuijken.
okt 28, 2017 273

Bijdrage aan bestuursrapportage 2017

Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de 50PLUS fractie in de PS aan de bestuursrapportage 2017. Voorzitter, Voor ons ligt ter behandeling de bestuursrapportage 2017. Wij beschouwen die altijd als een veredelde najaarsnota of als een eerste concept jaarrekening. Wij zien de bestuursrapportage vooral als een boekhoudkundig stuk.
sept 23, 2017 374

Uitnodiging voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant

Uitnodiging voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant te houden op 7 oktober 2017.
sept 05, 2017 360

Bestuurdersdag Noord-Brabantse Waterschapsbond

Op donderdag 31 augustus hield de NBWB haar jaarlijkse dag waarop bestuurders van Waterschappen en hun externe relaties worden uitgenodigd.
aug 04, 2017 407

Taken en profielen afdelingsbestuursleden

Taken en profielen afdelingsbestuursleden 50PLUS Aanvullend op het Huishoudelijk Reglement van 4 juni 2016 Artikel 4
juli 09, 2017 394

Al een aantal jaren is de provincie Noord-Brabant in gesprek met de agrarische sector ....

Al een aantal jaren is de provincie Noord-Brabant in gesprek met de agrarische sector om verbeteringen aan te brengen ten behoeve van het milieu. Uiteindelijk resulteerde dat in een vertrouwensbreuk tussen gedeputeerden en het agrarisch werkveld. Op vrijdag 7 juli kwam het tot een voorlopige climax: Provinciale Staten moesten een besluit nemen over het uitgebreide maatregelenpakket (dat voor veel boeren dramatisch uitpakt).
mei 31, 2017 457

Jaarrekening 2016 Provinciale staten van Brabant

Op 19 mei jl. vond in Provinciale Staten de aanbieding plaats van de jaarrekening 2016. Namens de fractie van 50PLUS heeft fractievoorzitter Wim van Overveld uiteraard de visie van 50PLUS op dit agendapunt gegeven.
apr 27, 2017 489

Perspectiefnota 2017

Tijdens de behandeling van de perspectievennota werden 57 moties ingediend. Daarvan werden er aan het eind van de ‘discussie’ 8 ingetrokken en 7 aangehouden. Uiteindelijk werden er bij de stemming aan het eind 19 afgewezen en 23 aangenomen.Dat mag toch illustreren hoe weinig echt concreet en duidelijk de nota in feite was.Dat er bijna 12 uur over vergaderd moest worden is voor een dergelijke nota te veel eer.