banner 01

Noord Brabant

foto buulder
30 september, 2016

Heropening Brug over de Buulder Aa in Cranendonk

in nieuws by beheerder Noord Brabant
Het waterschap De Dommel heeft op dinsdag 27 september samen met de gemeente Cranendonck, de gemeente Heeze -Leende, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant de heringerichte brug over de Buulder Aa, “heropend”. Lees meer
Default Image
26 augustus, 2016

Uitnodiging Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant.

in nieuws by beheerder Noord Brabant
Uitnodiging voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant op 15 oktober 2016. Lees meer
Default Image
23 augustus, 2016

Lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen

in nieuws by beheerder Noord Brabant
Informatie over:* de lijsttrekker voor de 2e kamer.* Concept verkiezingsprogramma 50Plus* Ledenbijeenkomsten Lees meer
aug 16, 2016 270

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR DE POLITIEKE PARTIJ 50PLUS NOORD-BRABANT

Volgens het nieuwe Huishoudelijke Reglement en de Statuten van de 50PLUS Partij treden de huidige bestuursleden van 50PLUS Noord-Brabant af. Dat betekent dat het voor iedereen die voldoet aan de functie-eisen mogelijk is om te solliciteren naar een bestuursfunctie.
aug 09, 2016 230

Provinciale Leden Vergadering 15 oktober 2016

Het bestuur van 50PLUS partij Noord-Brabant organiseert haar Provinciale Algemene Leden Vergadering op 15 oktober 2016. De exacte locatie wordt binnenkort bekend gemaakt.
juli 19, 2016 263

Wateroverlast Noord-Brabant

Afgelopen weken hebben we allemaal kennis kunnen nemen van de extreme water en hagel overlast in het zuiden van Brabant.
juli 13, 2016 269

Beëdiging van Pieter Matthijssen als burgerlid bij waterschap Aa en Maas.

Op 8 juli 2016 is Pieter Matthijssen als burgerlid alsnog beëdigd. Pieter werkt al ongeveer een jaar als burgerlid in de commissie watersystemen binnen het waterschap Aa en Maas. Binnen het waterschap was de functie van burgerlid nog niet helemaal uitgewerkt. Dit verklaart dat nu pas gekomen is tot een beëdiging. Op de foto ziet u links staan Pieter Matthijssen namens 50PLUSPARTIJ staan, in het midden Anita Slaats-Damen van de Algemene Waterschaps Partij en geheel rechts Hans de Mare van de PvdA. Zij werden op het zelfde moment beëdigd.
juli 06, 2016 293

Eén jaar 50PLUS-fractie in Waterschap Brabantse Delta, de actuele stand van zaken

Op 13 juli neemt het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta een besluit over de tweede kadernota van de huidige bestuursperiode, de Kadernota 2017 – 2026. Daarmee worden de politieke en financiële kaders voor 2017 en volgende jaren vastgelegd. De diverse fracties hebben inmiddels hun schriftelijke algemene beschouwingen ingediend. Op 13 juli volgt de mondelinge behandeling van de kadernota.
juli 06, 2016 270

Bestuurdersdag Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen en Waterschap Vechtstromen hebben op 13 juni 2016 een bestuurdersdag georganiseerd voor bestuursleden van Waterschappen in Nederland.
juni 28, 2016 325

Provinciale Staten in juni 2016

In juni was de lengte van de vergaderingen op de statendagen het meest opvallende verschijnsel. De duur van de bijeenkomst op 10 juni.
mei 23, 2016 449

Beschouwing jaarrekening Provinciale Staten 2015

Uitgesproken in de Provinciale Staten van Noord-Brabant t.g.v. de beschouwing jaarrekening 2015. De fractie geeft hiermee haar oordeel over het gevoerde beleid.
mei 01, 2016 484

Paarse Zaterdag in Den Bosch

Op 30 april 2016 organiseerde 50PLUS Noord-Brabant een succesvolle Paarse Zaterdag in Den Bosch.
mei 01, 2016 466

Provinciale Staten in april 2016

Wanneer ik terugkijk op de activiteiten in het provinciaal bestuur, dan valt me in april vooral op, dat veel aandacht is gegeven aan de perspectievennota. Vroeger noemde men dit stuk de ‘voorjaarsnota’, maar kom, tijden veranderen en nu heet ie ‘perspectievennota’. De bedoeling van de behandeling van deze nota is vast te stellen volgens welke uitgangspunten de begroting 2017 moet worden gemaakt. Feitelijk worden dus algemene beschouwingen gehouden.