banner 01

Noord Brabant

Default Image
16 november, 2016

BEGROTING 2017

in nieuws by beheerder Noord Brabant
De behandeling van de begroting van Brabant voor 2017 vond plaats middels algemene beschouwingen op 11 november jl. Lees meer
Default Image
14 november, 2016

50PLUS helpt voedselbanken

in nieuws by beheerder Noord Brabant
50PLUS heeft samen met het CDA het initiatief genomen om vanuit Provinciale Staten het distributiecentrum van de voedselbanken Brabant/Zeeland in Tilburg te ondersteunen. Lees meer
20161105 121423
07 november, 2016

50PLUS organiseerde een Paarse Zaterdag in Breda

in nieuws by beheerder Noord Brabant
Afgelopen zaterdag 5 november heeft het Bestuur 50PLUS Noord-Brabant samen met de regio-coördinator uit Breda een Paarse Zaterdag georganiseerd! Lees meer
nov 03, 2016 97

Het bestuur 50PLUS Noord-Brabant per 15 oktober 2016

In de Algemene Leden vergadering van 15 oktober 2016 hebben de leden een nieuw bestuur gekozen: In functie zijn gekozen Voorzitter: Jan Frans Brouwers Secretaris: Dick Schouw Penningmeester: T.Soey van den Broek Als algemeen bestuurslid zijn gekozen Jolanda van Hulst Chris Spooren Jan Kerkhoff Pieter Matthijssen
sept 30, 2016 156

Heropening Brug over de Buulder Aa in Cranendonk

Het waterschap De Dommel heeft op dinsdag 27 september samen met de gemeente Cranendonck, de gemeente Heeze -Leende, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant de heringerichte brug over de Buulder Aa, “heropend”.
aug 26, 2016 379

Uitnodiging Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant.

Uitnodiging voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Noord-Brabant op 15 oktober 2016.
aug 23, 2016 283

Lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen

Informatie over:* de lijsttrekker voor de 2e kamer.* Concept verkiezingsprogramma 50Plus* Ledenbijeenkomsten
aug 16, 2016 351

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR DE POLITIEKE PARTIJ 50PLUS NOORD-BRABANT

Volgens het nieuwe Huishoudelijke Reglement en de Statuten van de 50PLUS Partij treden de huidige bestuursleden van 50PLUS Noord-Brabant af. Dat betekent dat het voor iedereen die voldoet aan de functie-eisen mogelijk is om te solliciteren naar een bestuursfunctie.
aug 09, 2016 297

Provinciale Leden Vergadering 15 oktober 2016

Het bestuur van 50PLUS partij Noord-Brabant organiseert haar Provinciale Algemene Leden Vergadering op 15 oktober 2016. De exacte locatie wordt binnenkort bekend gemaakt.
juli 19, 2016 325

Wateroverlast Noord-Brabant

Afgelopen weken hebben we allemaal kennis kunnen nemen van de extreme water en hagel overlast in het zuiden van Brabant.
juli 13, 2016 338

Beëdiging van Pieter Matthijssen als burgerlid bij waterschap Aa en Maas.

Op 8 juli 2016 is Pieter Matthijssen als burgerlid alsnog beëdigd. Pieter werkt al ongeveer een jaar als burgerlid in de commissie watersystemen binnen het waterschap Aa en Maas. Binnen het waterschap was de functie van burgerlid nog niet helemaal uitgewerkt. Dit verklaart dat nu pas gekomen is tot een beëdiging. Op de foto ziet u links staan Pieter Matthijssen namens 50PLUSPARTIJ staan, in het midden Anita Slaats-Damen van de Algemene Waterschaps Partij en geheel rechts Hans de Mare van de PvdA. Zij werden op het zelfde moment beëdigd.
juli 06, 2016 351

Eén jaar 50PLUS-fractie in Waterschap Brabantse Delta, de actuele stand van zaken

Op 13 juli neemt het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta een besluit over de tweede kadernota van de huidige bestuursperiode, de Kadernota 2017 – 2026. Daarmee worden de politieke en financiële kaders voor 2017 en volgende jaren vastgelegd. De diverse fracties hebben inmiddels hun schriftelijke algemene beschouwingen ingediend. Op 13 juli volgt de mondelinge behandeling van de kadernota.
juli 06, 2016 340

Bestuurdersdag Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen en Waterschap Vechtstromen hebben op 13 juni 2016 een bestuurdersdag georganiseerd voor bestuursleden van Waterschappen in Nederland.